Ideální příležitost představit se divadelním hodnostářům i hudebním kritikům budou mít již za dva týdny účastníci Burzy mladých zpěváků, kterou pořádá každoročně Jednota hudebního divadla ve spolupráci se Státní operou v Praze za podpory Ministerstva kultury ČR a Nadace Život umělce. Letos maratón árií a písní v podání mladých umělců začne v pondělí 6.dubna v 10 hodin na jevišti zmíněné Státní opery.

Burza mladých zpěváků je nesoutěžní prezentací operních, operetních a koncertních pěvců do 35 let bez stálého angažmá před vedoucími pracovníky divadel, zástupci hudebních agentur a divadelními publicisty s mimořádnou příležitostí navázat jednání o možnostech angažmá, hostování nebo externí spolupráce. Vybraným adeptům nabídne Jednota hudebního divadla účast na několika koncertních vystoupeních v České republice.

Vlastní účinkování probíhá tak, že každý z adeptů si připraví tři hudební ukázky. Vstupní ukázka v maximální délce 6 minut musí být z klasického operního nebo operetního repertoáru. Každému účastníkovi bude umožněno vystoupení s jednou ukázkou, odborné auditorium si poté může vyžádat další z předem uvedené nabídky. V praxi to tedy vypadá tak, že někteří zpěváci zazpívají jen jedinou árii, další, pokud zaujmou, třeba i tři. Zástupci z auditoria jsou povinni ohlásit, jakou zastupují instituci, aby nedocházelo k ovlivnění počtu písní např. ze strany příbuzných zpěváků. Při předzpívání je možné použít vlastní rekvizity, kostýmy, případně lze vystoupit společně s dalším pěvcem.

Burza bude rozdělena do dvou bloků. Zápis prvního bloku se uskuteční od 9 hodin ve vstupním foyer divadla, předzpívání na jevišti začne v 10 hodin. Zápis druhého bloku se uskuteční od 12 hodin ve vstupním foyer divadla, předzpívání na jevišti začne cca ve 13 hodin. Korepetitor bude pro všechna vystoupení zajištěn, účastníci mohou vystoupit s vlastním korepetitorem. Přihlášení mohou v průběhu Burzy konzultovat své výkony s předními českými pěveckými a pedagogickými osobnostmi. Základní cena při elektronickém nebo písemném podání přihlášky pro předzpívající je 300Kč a jsou povinni si donést vlastní notový materiál.

Zajímavostí je, že přihlášené neomezují žádná další kritéria. Na jevišti se tak může sejít velmi pestrá směsice zpěváků: Od již vystupujících ostřílených mladých pěvců bez stálého angažmá přes studenty uměleckých škol až po úplné amatéry, kteří chodí soukromě na hodiny zpěvu a třeba touží jen si zazpívat na jevišti Státní opery. Loni se zde takto například sešla pěvkyně Katarzyna Laskowska, už vystupující v několika polských divadlech, s učitelkou MŠ, která si prostě přijela jen vyzkoušet „velké jeviště“. Obvykle přijedou účastníci nejen z celých Čech, ale i ze zahraničí, například ze Slovenska, Ruska, Německa, Ukrajiny i Japonska.

Řada z loňských a předloňských účastníků na základě burzy získala velmi zajímavé role v několika divadlech. Zmíníme například sopranistku Věru Likérovou, která hostuje v DJKT Plzeň, Divadle F.X.Šaldy v Liberci i v SOP, Jakuba Pustinu, jenž zpívá ve Státním divadle v Košicích a Moravském divadle v Olomouci nebo Jakuba Rouska, který zaujal v několika rolích rovněž na scéně olomouckého divadla /nám se velmi líbil jako Camille de Rossilon v Lehárově operetě Veselá vdova/. Mezzosopranistka Michaela Kapustová byla dokonce obsazena šéfem plzeňské opery do hlavní ženské role Rosiny v opeře Lazebník sevillský a sklízí velký úspěch na scéně Velkého divadla v Plzni.

Krom operních árií, které převažují, zaznívají pravidelně v rámci burzy také operetní a muzikálové písně. V nedávných ročnících to byly nejčastěji ukázky z operet Netopýr, Giuditta, Polská krev, Veselá vdova a muzikálové melodie z pera L.Bernsteina, A.L.Webbera nebo C.Portera. Jaký byl letošní ročník Burzy mladých zpěváků a zda se i tentokrát objevil výrazný talent pro budoucnost hudebního divadla, vás samozřejmě budeme informovat.

Foto: Archiv SOP /budova/ a Marta Kolafová – loňská účastnice burzy Michaela Kapustová v roli Rosiny v Divadle J.K.Tyla v Plzni