V pondělí 6.dubna se otevřela Státní opera Praha mladým adeptům operního a operetního zpěvu. Prestižní scéna hostila Burzu mladých zpěváků, která se na tomto jevišti a přibližně v tuto dobu koná každoročně. Operní, operetní a koncertní pěvci do 35 let tak mají jedinečnou příležitost prezentovat své umění před divadelními hodnostáři, šéfy operních domů, publicisty i zástupci hudebních agentur, s možností navázat jednání o angažmá nebo hostování.

Letos se Burzy mladých zpěváků, kterou pořádá Jednota hudebního divadla ve spolupráci se Státní operou Praha, Ministerstvem kultury ČR a Nadací Život umělce, zúčastnilo na šedesát mladých pěvců. Krom vlastního předzpívání mohli svůj pěvecký projev konzultovat s přítomnými významnými pedagogy, Janou Jonášovou a Antonínem Švorcem. Každý účastník vystoupil minimálně s jednou ukázkou, odborné auditorium si pak mohlo vyžádat v případě zájmu další píseň nebo árii. Celodenní pěvecký maratón jako obvykle s noblesou a vtipem moderovala známá hudební publicistka a pedagožka PhDr. Radmila Hrdinová. Velký dík za spolupráci i brilantní klavírní doprovod jistě patří také trojici korepetitorů Státní opery.

Jako obvykle mezi předzpívajícími výrazně převažovali studenti a čerství absolventi hudebních škol /konzervatoří i AMU/. Objevilo se ale i několik již celkem ostřílených pěvců, s jevištními zkušenostmi z operních a operetních divadel. Mezi nimi jsme mohli vidět a slyšet například Věru Likérovou, která již ztvárnila několik významných rolí v Divadle F.X.Šaldy v Liberci, v DJKT Plzeň i v SOP, Josefa Škarku /hostoval v DJKT Plzeň, Divadla F.X.Šaldy i ND Praha/, Olgu Jelínkovou, jíž znají diváci jako Eurydiku v DJKT Plzeň i Městském divadle Brno nebo atraktivní polskou zpěvačku Katarzynu Laskowskou, která pravidelně spolupracuje s Hudebním divadlem Operetka ve Varšavě, hostuje v krakovské operetě a vstupuje v televizi.

Kromě nejčastěji volených operních árií /převažoval Mozart, Verdi, Rossini a Smetana/ jsme v repertoáru několika mladých umělců mohli nalézt i operetní role. Z nich vedla Adéla z Netopýra, ale v nabídce se objevila i árie Tassila z Hraběnky Maricy a slavná píseň Memory z muzikálu Cats. Mladá česká pěvkyně exotického jména Noema Erba pak zaujala velmi dobrou interpretací árie Giuditty ze stejnojmenné Lehárovy operety.
Další zajímavostí letošního ročníku byla skutečnost, že počet vystupujících zpěvaček výrazně dominoval nad počtem zpěváků, až řadu členů auditoria napadlo, zda nabídka ženských rolích může vůbec reflektovat tak širokou poptávku.
Kromě českých umělců se Burzy zúčastnilo i několik zahraničních pěvců, například z Německa, Polska, Slovenska a Belgie. Těm nejlepším účastníkům nejenže nabídne Jednota hudebního divadla účast na koncertních vystoupeních, ale určitě alespoň některé z nich brzy uvidíme i na scénách hudebních divadel.

Foto: Piotr Pajewski /Katarzyna Laskowska během koncertu/ a Marta Kolafová /Věra Likérová jako Lidka ve Dvou vdovách na scéně DJKT Plzeň/