Stalo se už dobrou tradicí, že si mladí zpěváci každé jaro dávají dostaveníčko na jevišti jedné z nejkrásnějších a největších českých divadelních budov, ve Státní opeře v Praze. Tentokrát se Burza mladých zpěváků pořádaná Jednotou hudebního divadla ve spolupráci se SOP, Ministerstvem kultury ČR a Nadací Život umělce konala v pondělí 19. dubna a zúčastnilo se jí plných 55 účastníků. Především operní, ale také operetní, koncertní a muzikáloví pěvci do 35 let tak využili jedinečné příležitosti prezentovat své umění před divadelními hodnostáři, šéfy operních domů, publicisty i zástupci hudebních agentur, s možností navázat jednání o angažmá nebo hostování. V hledišti jsme krom nich zahlédli celou řadu populárních umělců, z nichž bychom rádi jmenovali alespoň světoznámou operní pěvkyni Soňu Červenou, zpěváka a producenta Jana Ježka, z nejmladší generace pak například muzikálovou herečku Míšu Noskovou. K dispozici byli účinkujícím také uznávaní pěvečtí pedagogové Antonie Denygrová, Eva Zikmundová a Antonín Švorc, moderátorského mikrofonu se jako obvykle ujala hudební publicistka PhDr. Radmila Hrdinová, která celodenní maratón uváděla nejen se skvělým přehledem, ale také s potřebným nadhledem.

Plejáda účinkujících letošní nesoutěžní pěvecké přehlídky byla skutečně pestrá. V podání studentů, čerstvých absolventů uměleckých škol i již ostřílenějších zpěváků jsme vyslechli řadu velmi zajímavých árií a písní. Kromě převažujících ukázek z operní literatury zvolili někteří vystupující také operetní a muzikálové skladby. Svým vystoupením nás například velmi zaujala Lucia Knoteková, která si dokonce přivezla působivý kostým z Čardášové princezny a zazpívala a odtančila nejen známou píseň Sylvy Varescu, ale také árii Mařenky z Prodané nevěsty. Jednou z nejpopulárnějších operetních postav Burzy je tradičně Adéla ze Straussova Netopýra, ale vyslechli jsme tentokrát také dvě ukázky z Bernsteinova Candida a zhlédli působivou pěvecko pantomimickou scénku Lucy z Menottiho opery s muzikálovými prvky The Telephone ve velmi zábavném podání Silvie Lengové. Tato začínající umělkyně už hostuje v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích a troufám si tvrdit, že by se uplatnila i na poli muzikálu. Velmi pěknými výkony se pak blýskli i další mladí zpěváci – zejména Barbora Perná, Jozef Brindzák, Václav Cikánek, Veronika Časnochová, Josef Zedník a řada dalších. Trochu nás překvapila i účast Davida Uličníka, známého muzikálového herce a zpěváka 4TETu Jiřího Korna, který si však tentokrát vybral ukázku operní, a to árii Rudolfa z Pucciniho Bohémy.

Jako obvykle převažovali uchazeči o divadelní role z Čech a Slovenska, ale povšimli jsme si i účastníků z Ukrajiny, Ruska, Srbska nebo Gruzie. Až z USA přijela do Státní opery nadějná sopranistka Amber Wagnerová, sólistka chicagské lyrické opery, která v SOP bude pohostinsky vystupovat ve Wágnerově opeře Tristan a Isolda. Velký obdiv zasluhují korepetitoři Státní opery, kteří s obrovským porozuměním a hudebním citem všechny mladé pěvce doprovázeli, aniž by došlo k nějakému zásadnějšímu nesouladu. Přihlédneme-li ke skutečnosti, že nebyla příležitost ukázky předem nacvičit, jedná se o výsledek obdivuhodný.

Burza mladých zpěváků je akcí podnětnou pro „jeviště i hlediště“. Se zájmem budeme sledovat, kteří z jejích účastníků naleznou výraznější uplatnění na české divadelní scéně.

Foto:
Marta Kolafová, DJKT Plzeň (Josef Zedník s Lucií Silkenovou v inscenaci Kouzelné flétny a Barbora Perná s Filipem Bandžakem v Bohémě) a portrétní foto Amber Wagnerové.