VYDAVATEL

Servit s.r.o.
Morseova 1126/5
301 00 Plzeň

IČO: 08784761
DIČ: CZ08784761

______________________________________________________

ŠÉFREDAKTOR

Vítězslav Sladký – publicista, novinář a textař
Hudbu studoval nejprve na LŠU u Jolany Chaloupkové, později u prof. Marie Svitákové a formou konzultací u známého operetního dirigenta a skladatele J.O.Karla. Od roku 1990 publikuje divadelní recenze, rozhovory, medailony a glosy ve významných novinových titulech. Je autorem několika studií o muzikálu a ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni realizuje cyklus vlastních přednášek o hudebním divadle. Části jeho prací využívají renomovaná divadla i ve svých tiskovinách. Nyní je šéfredaktorem internetového magazínu www.musical-opereta.cz a píše texty k připravovanému jevištnímu projektu.
______________________________________________________

REDAKČNÍ RADA

Doc. Peter Stoličný, ArtD. /předseda RR/– scénárista, publicista, dramaturg a vysokoškolský pedagog
Vystudoval režii a dramaturgii na DAMU v Praze, v Bratislavě působil jako divadelní a televizní dramaturg. Je autorem mnoha pohádek, scénářů a libret. Jako publicista je orientován na kulturně-společenskou oblast. Coby šéfredaktor vedl časopis ND v Brně Aplaus a měsíčník Listy. Byl odborným asistentem a posléze docentem na Masarykově univerzitě v Brně a na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Rovněž se zajímá o reklamní tvorbu a oblast mediální komunikace, věnuje se rozporu mezi kvalitou tvorby a komercí. V současné době je docentem mediální a marketingové komunikace na soukromé VŠKE Brno. Více na www.stolicny.info

Mgr. Eva Ichová – teatroložka, publicistka a redaktorka
Absolventka studia češtiny, estetiky a srovnávací literatury na Filozofické fakultě UK v Praze a postgraduálního studia na DAMU v oboru umělecká kritika. Působila téměř dvacet let jako odborná pracovnice Městského kulturního střediska v Plzni. Od roku 1992 pracuje jako tisková mluvčí DJKT v Plzni a šéfredaktorka časopisu Plzeňská divadelní revue /dříve Zápisník/. Publikuje řadu rozhovorů, medailonů a studií z širokého spektra divadelních žánrů.

Ing. Richard Pachman – zpěvák, pianista, hudební skladatel a výtvarník
Vystudoval gymnázium, Konzervatoř Jaroslava Ježka a Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od roku 1991 se věnuje převážně hudbě. Upravuje vážnou hudbu, zpívá, hraje a maluje. Dosud vydal 19 CD a je autorem muzikálů Babička, Baron Prášil a scénického oratoria Mistr Jan Hus. Spolupracuje s řadou významných umělců, jako je Jaroslav Svěcený, Dita Hořínková, Marián Vojtko nebo belgický pianista Francois Glorieux. Nyní pracuje na dalším CD, koncertuje, vystavuje své olejomalby a podílí se na dalším připravovaném jevištním projektu. Více na www.pachman.cz
_____________________________________________________

REDAKTOŘI A EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

Mgr. Patrick Fridrichovský – teatrolog, dramaturg, publicista a zpěvák

Ludvík Brouček – IT pracovník, student divadelní vědy na MU v Brně

Komentáře uzavřeny.

Pro plnou funkci webu musíte souhlasit s využítím cookies. Více informací

Jako většina internetových stránek i tyto stránky používají cookies. Na základě anonymních dat sledujeme například celkový počet návštěvníků. Pokud nechcete cookies používat nebo pokud chcete, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musíte ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokujete-li všechna cookies, nebudete moci využít některé funkce těchto stránek.

Zavřít