Informace o autorských právech a provozovateli serveru:

Veškeré texty a fotografie použité na stránkách serveru musical-opereta.cz jsou chráněny autorským zákonem a bez předchozího písemného souhlasu provozovatele tohoto serveru je zakázáno jejich částečné či celkové přebírání, přetiskování, citace, překlady, úpravy, změny, šíření v libovolné podobě (ať již písemné, elektronické či jiné, včetně začleňování do jiných stránek), distribuce či jakékoliv jiné využití (zejména ke komerčním nebo jinak přímo nebo nepřímo výdělečným účelům). Ukládání i tisk jakýchkoli textů či fotografií ze stránek serveru musical-opereta.cz je možné výhradně pro osobní potřebu návštěvníků serveru, a to jen v omezené míře (tj. není zejména dovoleno jakékoli hromadné stahování a ukládání obsahu serveru).

Musical – Opereta je registrovaným internetovým periodikem u Českého národního střediska ISSN pod číslem ISSN 1803-3504.

Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje, které na našich stránkách zadáváte /e-mailová adresa a nick/, budou použity pouze pro potřebu www.musical-opereta.cz, zejména pro případný kontakt s vámi. V žádném případě nebudou použity k jiným účelům ani poskytnuty třetím osobám.

Provozovatel webu:

Servit s.r.o.
Morseova 1126/5
301 00 Plzeň

Kontaktovat nás můžete také pomocí e-mailu: E-mail: info@musical-opereta.cz

napsal: Tomáš Čedík

Komentáře uzavřeny.

Pro plnou funkci webu musíte souhlasit s využítím cookies. Více informací

Jako většina internetových stránek i tyto stránky používají cookies. Na základě anonymních dat sledujeme například celkový počet návštěvníků. Pokud nechcete cookies používat nebo pokud chcete, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musíte ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokujete-li všechna cookies, nebudete moci využít některé funkce těchto stránek.

Zavřít