Zpracování osobních dat

Vážíme si toho, že s námi sdílíte Vaše kontaktní údaje, považujeme proto za nezbytné sdělit Vám, jakým způsobem s nimi nakládáme.

Správcem těchto údajů je vydavatel Servit s.r.o., Morseova 1126/5, 301 00 Plzeň.

Vaše kontaktní údaje, které zadáváte při hlasování v anketě, jsou zpracovávány pouze za účelem výběru výherce a následnému zaslání oznámení o výhře na e-mail, který uvedl.

Data uchováváme pouze po dobu trvání a vyhodnocování ankety, po vylosování výherců a zaslání oznámení o výhře jsou tyto údaje ihned odstraněny.

Vaše kontaktní údaje nepředáváme třetím osobám.

Pro bližší informace o zpracování těchto údajů kontaktujte Správce na emailové adrese  info@musical-opereta.cz.

Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu s příslušnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Nezapomeňte, že jako subjekt údajů máte tato práva:

  1. požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
  2. požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  3. vyžádat si u Správce přístup k osobním údajům;
  4. požadovat po Správci aktualizaci nebo opravu osobních údajů, případně požadovat omezení zpracování Správcem;
  5. požadovat po Správci výmaz osobních údajů;
  6. požadovat po Správci předání údajů jinému Správci;
  7. podat námitku u Správce;
  8. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Komentáře uzavřeny.

Pro plnou funkci webu musíte souhlasit s využítím cookies. Více informací

Jako většina internetových stránek i tyto stránky používají cookies. Na základě anonymních dat sledujeme například celkový počet návštěvníků. Pokud nechcete cookies používat nebo pokud chcete, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musíte ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokujete-li všechna cookies, nebudete moci využít některé funkce těchto stránek.

Zavřít