Letošní 41. ročník multioborového festivalu Smetanovské dny na téma ´Výpravy k “já”. Projevy individualismu v české kultuře 19.století´, který se měl konat po celý měsíc březen v Plzni, se v tomto měsíci neuskuteční. Koncerty symfonické i komorní jsou až na jedinou výjimku zrušeny zcela, neplánovalo se ani vysílání on-line.

Realizován bude pouze jeden jediný. Ve čtvrtek 4. března od 19 hodin odvysílá regionální TV ZAK záznam cyklu symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany v provedení Plzeňské filharmonie a pod taktovkou budoucího šéfa plzeňských filharmoniků, mladého japonského dirigenta Chuheie Iwasakiho. Záznam bude možné zhlédnout i na YouTube kanálu Plzeňské filharmonie.

Plzeňské sympozium, dosud nedílná součást festivalu, je přesunuto na datum 17. – 19. června 2021. V původních termínech zůstávají jen plzeňské výstavy, rovněž součást Smetanovských dnů. Výstavy se budou konat v Západočeském muzeu (Od daguerrotypie k digitálu. Příběhy plzeňských fotografů) a ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje (Osobitý kraj – významné regionální postavy 19.století). SVK PK se pak výstavou v on-line podobě připojí k 41.ročníku Plzeňského sympozia. Stejně tak je na červen přesunuto zahájení výstavy JÁ A ONI. Jedinec a společenství v umění 19.století v Západočeské galerii (17.6. – 26. 9. 2021).

“Dlouho jsme věřili, že se situace zlepší a festival Smetanovské dny se přece jen uskuteční byť v omezené míře a v podobě komorních koncertů. Bohužel ani to není možné,” konstatuje ředitelka pořádající Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová. Loňský ročník nebyl vzhledem k nástupu koronavirové krize dokončen. Proběhlo Plzeňské sympozium, byly zahájeny výstavy, ale podařilo se odehrát jen malou část plánovaných koncertů. Na letošní ročník byly proto některé z nich přesunuty – loni neprovedené smyčcové kvartety Ludwiga van Beethovena, Vzpomínkový komponovaný pořad k jubileu Smetanovských dnů či komorní koncert ´K poctě Bedřichu Smetanovi´.

“Všichni prožíváme nelehké období nejistoty z dalšího vývoje nebezpečné pandemie. Hudební kultura byla a je tou oblastí, která vždy pozvedala optimismus obyvatel. I teď nemočí, byť může zaznívat prozatím jen prostřednictvím televizních a dalších přenosových kanálů. Přeji včšem hudbymilovným posluchačům, aby tóny Smetanovy hudby pomáhaly i dnes umocnit naše odhodlání k překonání tíživé situace,” uzavírá předseda Správní rady Plzeňské filharmonie Vladislav Vilímec.