Provedením cyklu symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany zahájila Plzeňská filharmonie pod taktovkou svého šéfdirigenta Tomáše Braunera 38.ročník tohoto multioborového festivalu. A v pátek, v den výročí narození tohoto skladatele, po němž je festival pojmenován, následoval pietní akt u Smetanova pomníku. Vedoucí odboru kultury plzeňského magistrátu Květuše Sokolová připomněla působení Bedřicha Smetany v Plzni a význam jeho osobnosti i význam festivalu. Ředitelka Plzeňské filharmonie, která je pořadatelem festivalu, Lenka Kavalová nastínila festivalový program a vyzdvihla jeho nejvýznamnější pořady. Program orámovalo sympatické vystoupení Plzeňského dětského sboru,který zazpíval známý sbor ze Smetanovy Prodané nevěsty ´Proč bychom se netěšili´.

Multioborový festival, který spojuje svět muzikologů, literátů a hudby prostřednictvím části Plzeňská sympózia (ta se konala od 22.2.do 24.2) a části hudební, trvá v západočeské metropoli až do 22.března.

V letošním roce je ústředním tématem festivalu, jehož cílem je přibližovat a mapovat 19. století z různých úhlů pohledu, motto: Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. „K tématům, jež se festivalem prolínají, patří rovněž téma Bedřich Smetana a související odkazy ve vztahu do minulosti i současnosti, vztah k Plzni a Plzeňskému kraji, rok 2018 a významná výročí,“ říká ředitelka festivalu a pořádající Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová.

Hlavní náplní festivalu jsou koncerty klasické hudby – symfonické i komorní, ale posluchači mohou navštívit i pořady folklórní a jazzové. Koncerty se konají v Měšťanské besedě, Domě hudby, Kulturním domě Peklo, studiu ČRo Plzeň či v prostorách návštěvnického centra Plzeňského Prazdroje.

SYMFONICKÉ KONCERTY A SÓLISTÉ

K vynikajícím interpretům, kteří na festivalu vystoupí, patří i houslový virtuos Nikita Boriso-Glebsky, sólista Moskevské filharmonie, který provede 15. 3. s plzeňskými filharmoniky a pod taktovkou Ronalda Zollmana Koncert pro housle a orchestr č. 2 Sergeje Prokofjeva. Zároveň vystoupí společně s klavíristou Stanislavem Gallinem i na recitálu v sále A. Dvořáka v Domě hudby o dva dny dříve, již 13. 3. Tam se 20.3. představní na samostatném koncertu i Alexander Ghindin, který vystoupí i na závěrečném koncertě festivalu 22.3., kde provede Rachmaninovův koncert pro klavír a orchestr č. 2 c moll.

KOMORNÍ KONCERTY V DOMĚ HUDBY

Řada stěžejních komorních pořadů festivalu se uskuteční v Domě hudby.

Již 5. 3. se zde koná písňový recitál Karolíny Janů, který se hudebně pokusí přiblížit publiku prožívání času v životě čtyř různých společenských vrstev prostřednictvím písní B. Martinů, L. Janáčka, B. Smetany ale mj. i B. Brittena. Kalliopé Trio Prague zde vystoupí 7. 3. s koncertem sestaveným z děl J. Suka, B. Martinů, E. Blocha a D. Šostakoviče.

A 12.3. se zde koná unikátní komponovaný pořad Shakespeare (nejen) v opeře, připravený přímo pro festival. Zazní na něm v podání Moniky Švábové a Pavla Pavlovského slavné Shakespearovy monology z tragédií Hamlet, Otello, Král Lear, Richard III.a z hry Večer tříkrálový. A v podání členů operního souboru DJKT Ivany Veberové, Radky Sehnoutkové a Dalibora Tolaše v hudebním nastudování a za klavírního doprovodu prof. Ivana Paříka, se publikum může těšit na ukázky z významných hudebních děl inspirovaných díly W. Shakespeara. Uslyší árie z oper G. Verdiho, V. Belliniho, O. Nicolaie a též píseň F. Schuberta. Přímo pro festival nastudovali pěvci i část nedokončené Smetanovy Violy. Mladá klavíristka Eli Kalčeva provede klavírní skicu Macbeth a čarodějnice.

V Domě hudby se dále uskuteční i atraktivní koncert francouzského barokního souboru Les Foiles Franҫoises, který bude hrát 21. 3. zejména hudbu G. P. Telemanna.

Hned dvakrát rozezní Smetanovské dny prostory Plzeňského Prazdroje, a to prostřednictvím Venkovské dudácké muziky Bedrník a koncertem připomínajícím legendu flamenca, kytaristu Paca de Lucíu, na němž vystoupí náš nejlepší flamencový kytarista Morenito de Triana. Smetanovské dny přinesou i jazz díky francouzského projektu Jazz Erroll Garner 6. 3. v Domě hudby.

LITERÁRNÍ POŘADY

Součástí festivalu je ve Velkém divadle i představení Divadla J. K. Tyla, repríza současné opery Jana Kubičky “Jakub Jan Ryba”, která měla premiéru na podzim loňského roku.

Fanoušci literatury si přijdou na své na akcích konaných v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, kde se koná přednáška prof. Martina Hilského Shakespeara a hudba, která přímo předchází koncertu Shakespeare (nejen) v opeře.

Připraveno je již tradiční autorské čtení Eugena Brikciuse.

POŘADY ZAMĚŘENÉ NA DĚTI A MLÁDEŽ

Festival myslí i na děti – ty si první festivalovou neděli budou moci užít tvůrčí dílnu s názvem „Já muzikant“ v prostorách Českého rozhlasu Plzeň, nebo se inspirovat svými vrstevníky na přehlídkovém koncertě ZUŠ Bedřicha Smetany v Pekle či prvním sólovým recitálem úspěšné jedenáctileté violoncellistky Petry Meisl v Domě hudby. Festivalový program obohatí rovněž komponované matiné Konzervatoře Plzeň „…co chvíla“ v Domě hudby. Sté výročí narození Miroslava Horníčka připomene ve studiu ČRo Plzeň pořad Plzeňského dětského sboru a Jiřího Hlobila s Antonínem Kaškou, na němž zazní skladby J. Ježka.

POŘADATELÉ A VSTUPENKY

Pořadatelem Smetanovských dnů je již od roku 2013 Plzeňská filharmonie, sympózium pořádá Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR a Národní galerie v Praze se Západočeským muzeem a Západočeskou galerií v Plzni, které – stejně jako Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje – připravily výstavy k tématu sympózia.

Ceny vstupenek na koncerty se pohybují od 100 do 380 Kč, při jejich koupi je možné využít rozsáhlý systém slev pro mládež a seniory.