Smetanovské dny 2017

Smetanovské dny 2017

 

Na tři desítky kulturních akcí přinášejí letošní Smetanovské dny, které se v Plzni konají již po 37. Letošní ročník mezinárodního multioborového festivalu Smetanovské dny opět přivádí do západočeské metropole renomované umělce naše i zahraniční, spojí zkušené hudebníky a nastupující generaci. A díky své jedinečnosti – multioborovosti, která přibližuje téměř již čtyři desetiletí problematiku české společnosti 19. století, přinese i tématický pohled na tuto dobu. Každý rok určují jednotící téma festivalu Plzeňská sympozia, která se konala 23. a 25.2. Na ně přímo navazuje hudební část festivalu. Letošním tématem je Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Dalšími tématy, která se festivalem prolínají, je osobnost Bedřicha Smetany a související odkazy, vztah k Plzni a slavná výročí, či výročí slavných. Celkem nabídne festival během tří týdnů plzeňskému publiku téměř třicet kulturních akcí hned v několika koncertních sálech západočeské metropole, ve výstavních i přednáškových síních. Koncertních akcí přinese celkem 17, zařazené jsou klasické symfonické i komorní koncerty, jazz, world music, opera, dětské představení i matiné. Koncerty se konají v tradičních sálech jako je Měšťanská beseda, Dům hudby a Nové divadlo, ale festivalové akce můžete potkat i v atraktivním prostředí Návštěvnického centra Plzeňského Prazdroje nebo v Moving Station.

Pořadatelem festivalu je již pátým rokem Plzeňská filharmonie, která se snaží udržovat mezioborovou a mezinárodní linii Smetanovských dnů a připravit pro Plzeň dramaturgii té nejvyšší kvality. A letošní ročník není jiný. Nabízí atraktivní koncerty, recitály, ale zabrousí i do jiných žánrů a  díky doprovodnému programu spojuje rozličné umělecké obory. „Jsem ráda, že se daří spojovat žánry a obory. Festival dnes zahrnuje vědu, hudbu, divadlo, literaturu, film, výtvarné umění a novinkou je také astronomie,“ říká ředitelka festivalu a pořádající Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová.

V souvislosti se sympozii jsou připraveny vernisáže hned tří velkých výstav, které letošní festivalové téma zpracovávají.

Zahájení festivalu

Smetanovské dny budou slavnostně zahájeny 2. března v den narozenin Bedřicha Smetany pietním aktem u sochy tohoto národního tvůrce a rovněž u pomníku jeho bratrance Františka Josefa Smetany. A večer bude v Měšťanské besedě v Plzni patřit slavnostnímu zahajovacímu koncertu. Ten se řadí se závěrečným koncertem tradičně k nejvýznamnějších hudebním produkcím Smetanovských dnů.

Festival zahájí letos Filharmonie Hradec Králové, která pod taktovkou Andrease Sebastiana Wiesera přináší atraktivní program dotýkající se ústředního tématu festivalu. Provede předehru Felixe Mendelssohna-Bartholdyho k Shakespearovu Snu noci svatojánské, doprovodí německou mezzosopranistku Annu Hasse při přednesu písňového cyklu  Hectora Berlioze Letní noci a koncert uzavře Symfonií č. 7 A dur Ludwiga van Beethovena. Velký symfonický koncert Smetanovské dny také zakončí, a to 23.března rovněž v Měšťanské besedě. Poslední festivalový večer bude patřit oceňovanému Symfonickému orchestru Českého rozhlasu a dirigentu Ondreji Lenárdovi. V jeho podání se publikum může těšit na Slavnostní předehru C dur Bedřicha Smetany, Španělskou symfonií pro housle a orchestr Édouarda Lalo, v němž vystoupí náš vynikající houslista Ivan Ženatý. A Dvořákovou Symfonií č. 8 G dur pak Smetanovské dny 23. března uzavře.

Tři festivalové týdny klasické hudby a divadla

Tři týdny mezi zahajovacím a závěrečným koncertem jsou doslova nabité skutečnými hudebními lahůdkami. V Měšťanské besedě je připraven koncert Mozartových árií v podání mezzosopranistky Jany Kurucové a Plzeňské filharmonie řízené Martinem Leginusem, v Novém divadle bude vynikající francouzský pianista Pascal Rogé hrát koncert C. Saint-Saënse. Pět atraktivních komorních koncertů se koná v Domě hudby. Vystoupí zde hned dvě smyčcová kvarteta –  Sedláčkovo kvarteto se skladbami B. Smetany a R. Kubelíka a Stamicovo kvarteto, které bude hrát díla J. V. Stamice, J. Haydna, L.van Beethovena a Antonína Dvořáka. Klavírní recitál bude mít dva dny před koncertem s plzeňskými filharmoniky Pascal Rogé a Plzeňané si jistě nenechají ujít matiné mladičké houslistky, držitelky Plzeňského Orfea a čerstvé vítězky XX.ročníku Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích Pavly Tesařové. V rámci partnerství s Konzervatoří Plzeň je součástí festivalového programu i koncert mladého basisty Jana Martiníka, předního sólisty berlínské opery, který za doprovodu ředitele České filharmonie Davida Marečka bude zpívat proslulý písňový cyklu F. Schuberta Zimní cesta.

Duchovní rozměr v sobě nese koncert našeho předního barytonisty Romana Janála a varhanistky Ireny Chřibkové v kostele sv. Jana Nepomuckého, v jejichž podání písně Jiřího Temla a pět Biblických písní Antonína Dvořáka.

Komponované pořady pořádané ve spolupráci s konzervatoří Plzeň, se Západočeským hudebním centrem a Střediskem západočeských spisovatelů. Vystoupí na nich mimo jiné oceňovaná recitátorka Blanka Hejtmánková a posluchačka plzeňské konzervatoře, laureátka Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže Michaela Augustinová, hrát bude také výborné Sojkovo kvarteto nebo renomovaná cembalistka Alena Tichá. Konat se budou ve studiu Českého rozhlasu S1.

V rámci partnerství s DJKT je v rámci festivalu uvedena ve Velkém divadle Smetanova Prodaná nevěsta a na Malé scéně dětské operní představení na motivy Kouzelné flétny W. A. Mozarta.

Smetanovské dny

Smetanovské dny

Výlety do jiných žánrů

A protože Smetanovské dny nabízejí výlety i do jiných hudebních žánrů, v Návštěvnickém centru Plzeňského Prazdroje se bude konat Španělský večer s Carmen v podání Edity Adlerové a koncertovat zde bude unikátní etnojazzové seskupení Pacora Trio – fugit Hora, které představí originální zpracování slovenské a balkánské lidové hudby. Zajímavé je rovněž autorské čtení E. Brikciuse v galerii Artamo.

A nejmladší plzeňské hudební naděje představí tradičně na svém vlastním koncertě v sále Peklo Základní umělecká škola Bedřicha Smetany.

Výstavy a hlavní téma festivalu

Hudební program úzce doplňují a celé téma Smetanovských dnů mapují tři výstavy, jejichž vernisáže jsou naplánovány na dobu konání sympózií. Na pořádání sympózií spolupracuje pravidelně tým odborníků z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze i Archivu města Plzně, což se odráží na koncipování výstav promítá.

Vzhledem k promyšlené koncepci může i veřejnost v rámci Smetanovských dnů proniknout hlouběji do života české společnosti v 19. století i do Plzně té doby. A to díky doprovodnému programu a přednáškám ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje a v Západočeském muzeu v Plzni. Právě tyto instituce se podílely i na výstavách.  Západočeské muzeum v Plzni svou výstavu Plzeň ve století světla zaměřilo přímo k mezioborovému sympoziu. Výstava se soustřeďuje na narůstající a stále více důležitou roli světla, denního i umělého, ve veřejném prostoru Plzně i soukromí jejích obyvatel v 19. století. Přibližuje rovněž, jak byly znalosti o účincích světla s vynálezem daguerrotypie a fotografie průkopnicky využívány prvními plzeňskými fotografy.

Ve Studijní a vědecké knihovně mapuje výstava Plzeň ve světle osvěty demokratizační lidovýchovný proud v české společnosti 19. a počátku 20. století. Výstava přibližuje zájem veřejnosti o historii, umění, ale i techniku a další obory, přibližuje vzdělávání dospělých v té době, budování lidových a spolkových knihoven a rozmáhající se spolkové hnuté ve druhé polovině 19. století

Západočeská galerie doplňuje trojici výstav svou expozicí Světla, šero a temnoty. Na vybraných ukázkách předních malířů, kreslířů, grafiků, sochařů i fotografů naznačí cesty všeobecné modernizace, které se prolínaly i křížily s vývojem výtvarného umění. Originály uměleckých děl doplní několikerá projekce dalších vizuálních objektů k tématu výstavy.

Natáčení koncertů

Z některých koncertů bude opět pořízena nahrávka. „Český rozhlas natočí čtyři koncerty. Koncert Sedláčkova kvarteta, které se zaměří na hudbu R. Kubelíka a B. Smetany, matiné houslistky Pavly Tesařové, pořad s názvem Slovo a hudba, kde se představí Západočeské hudební centrum ve spolupráci se Střediskem západočeských spisovatelů, a závěrečný koncert festivalu, na němž vystoupí houslista Ivan Ženatý za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Ondreje Lenárda,“ říká Lenka Kavalová.

Unikátnost festivalu

„Festival je unikátní svou multioborovostí a tematickým zaměřením. Je dnes vnímán v mezinárodním povědomí a od roku 2014 jsou Smetanovské dny členem Asociace hudebních festivalů České republiky. Setkávat se na něm mohou odborníci a veřejnost. Přinášet stále nové postřehy a podněty a mimořádné hudební produkce klasické hudby, řadu kulturních zážitků, to je smysl a cíl Smetanovských dnů. Snažili jsme se jen naplnit i v tomto ročníku a věřím, že se nám to podařilo,“ uzavírá Lenka Kavalová.

Vstupenky na festival jsou v prodeji na stránkách www.smetanovskedny.cz nebo na všech výdejních místech portálu Plzeňská vstupenka.

 

Ilustrační foto: Plzeňská filharmonie