Zlatý věk operety, foto: Peggy Kýrová

Šestý ročník Plzeňského literárního festivalu, který se měl odehrávat od konce října po celý listopad 2020, se musel vzhledem k vládním koronavirovým opatřením přesunout do on-line prostoru. Přes veškeré obtíže se organizátorům podařilo zrealizovat drtivou většinu původně plánovaných akcí.

V náhradních termínech se podařilo zrealizovat obě stěžejní akce festivalu – obsáhlé literárně hudební pořady publicistky Gabriely Špalkové určené přímo pro festivalovou produkci ´Eliška Krásnohorská a česká opera´ a premiéra zbrusu nového pořadu ´Zlatý věk operety v češtině v Plzni´. Příprava obou pořadů se uskutečnila ve spolupráci s DJKT a se Západočeskou galerií v Plzni, hudebně je nastudoval a na klavír doprovázel dirigent prof. Ivan Pařík. Operetní pořad přiblížil originálním a vtipným způsobem situaci operetního boomu v Čechách a způsob, jakým se německé a francouzské tituly překládaly v 19. a na počátku 20. do češtiny. Tuto historii dokumentoval hudebními čísly. Fakta doplnila ve svém průvodním slově Gabriela Špalková proložena humornými ukázkami z dobového tisku. V podání sopranistky, sólistky opery DJKT Radky Sehnoutkové a mladých talentovaných pěvců Rostislava Floriana a Jakuba Hliněnského árie a výstupy z Hervého Mam´zelle Nitouche, Ch. Lecocqa Giroflé-Girofla, K. Millöckera Žebravý student, C. Zellera Ptáčník, J. Strausse Cikánský baron a Netopýr, F. Lehára Veselá vdova a Oskara Nedbala Vinobraní a Polská krev. A samozřejmě nechyběl ani J. Offenbach a R. Heurberger, na díla těchto autorů odkazovaly klavírní ukázky. Mluvený výstupy a zpěv doplnil i melodram. Součástí pořadu bylo rovněž inspirativní setkání s emeritním sólistou Státní opery Praha a autorem nové encyklopedie české a světové operetní tvorby Daliborem Janotou, s ním o překladech libret a o operetách vedla Gabriela Špalková v rámci pořadu rozhovor.

„V obou pořadech jsme vzhledem k okolnostem museli řešit změnu obsazení. V pořadu o Elišce Krásnohorské vystoupili dva barytonisté Jiří Kubík a Jan Hnyk, které plzeňské publikum dobře zná z jejich četných rolí nejen na scéně Divadla J. K. Tyla. A změna obsazení se dotkla i recitátorů – verše zněly v podání Olgy Ženíškové a Jakuba Zindulky. V pořadu o překladech operet jsme poslední úpravy realizovali doslova několik dní před vysíláním, v němž jsme opět řešili změnu obsazení – mladí začínající talentovaní pěvci Rostislav Florian a Jakub Hliněnský své výstupy nastudovali s panem dirigentem během několika dní. Bez obětavosti a obrovského nasazení všech účinkujících by realizace pořadů nebyla možná,“ upozorňuje Gabriela Špalková. „Máme radost, že se naše pořady setkaly s velkým ohlasem a přímé přenosy diváky zaujaly. Tím spíše, že festivalový přímý přenos byl skutečně jednorázový a nemohli jsme jej jako záznam ponechat na síti k dispozici pro zpětné zhlédnutí. Lidé si museli najít čas na ono jediné ´představení´, ačkoliv to je v případě přenosů tohoto typu velmi neobvyklé,“ podotýká Markéta Čekanová. Pořady o Elišce Krásnohorské a operetě ovšem díky on-line přenosu viděli i diváci v zahraničí. „Pustili si je naši krajané v Rakousku, Německu a Anglii, přenosy viděli i další diváci například v Řecku a dokonce na Mauritiu,“ dodává Gabriela Špalková. „Publikum ovšem účinkujícím citelně chybělo. Sebelepší on-line přenos živou produkci nenahradí. Proto pevně doufám, že se nám podaří uskutečnit pořady znovu živě a že PLIF 2021, jehož příprava už běží na plné obrátky, se uskuteční již živě a bez omezení,“ uzavírá Markéta Čekanová.

„Přestože podzimní situace byla turbulentní a rychle se proměňovala, jsem ráda, že máme tým, který se nezalekl a dokázal vše, co bylo možné, v nových podmínkách zrealizovat,“ říká s neskrývanou hrdostí výkonná ředitelka festivalu Markéta Čekanová. Většina on-line přenosů se uskutečnila ve výstavní síni 13 Západočeské galerie v Plzni, přednášky a prezentace i v prostorách jazykové školy Dimenze. Festival se konal ve spolupráci s oběma institucemi za finanční podpory Plzeňského kraje a Nadace 700 let města Plzně. On-line přenosy zajistilo REC. STUDIO Plzeň a kameraman Denis Tomeš.

Formou on-line vysílání festival přinesl přednášku Jakuba Houdy Čarodějnictví v průběhu věků, která byla na program festivalu zařazena v souvislosti s padesátým výročím premiéry slavného filmu Otakara Vávry Kladivo na čarodějnice natočeného podle knihy Václava Kaplického. Poprvé byl v rámci festivalu realizován i studentský projekt – přednáška o literárním fenoménu internetových sítí posledního desetiletí Creepypasta (strašidelné příběhy různých délek), který přiblížila studentka Emma Špalková. On-line formou byly představeny i nové knihy členů Střediska západočeských spisovatelů a členové střediska vzpomínali na historii SZS, které v roce 2020 slavilo 30 let od svého založení. Další pořad Daniely Kolářové a Jiřího Hlobila představil sborník členů SZS Žena? Žena!

Plzeňský literární festival se konal poprvé v roce 2015 a od té doby si získal pevné místo v západočeské festivalové nabídce. Spojuje příbuzné umělecké žánry – literaturu, hudbu a výtvarné umění, zprostředkovává tedy komplexní pohledy na řad otázek uměleckých i historických. Akcentuje literární výročí a události spojené s literaturou původními pořady, dává prostor západočeským autorům a má výrazné a originální přesahy. V minulých ročnících měli Plzeňané v jeho rámci možnost zhlédnout několik atraktivních divadelních inscenací, s nimiž soubory na zájezdy nejezdí – především představení pražské Violy Shakespearova pošta nebo dramatizaci románu Zdeňka Šmída Cejch v podání chebského divadla. Festival se navíc na rozdíl od obvyklých festivalů vydává náročnou a nesnadnou cestou – produkuje a premiéruje vlastní originální pořady. V minulých letech to byl literárně hudební pořad G. Špalkové ´TGM vzpomíná´, který má na svém kontě již několik úspěšných repríz, zmiňované ´ Eliška Krásnohorská a česká opera´ (rovněž reprízováno) a ´Zlatý věk operety v češtině v Plzni´. Hne d v druhém ročníku zahájili organizátoři spolupráci s Plzeňským dětským sborem na unikátním projektu – texty západočeských básníků a textařů zhudebňují západočeští autoři dětskému sboru na míru. A ten je pro festival nastuduje a provede ve speciálním koncertu. Rovněž tak festivalové přednášky jsou připraveny na aktuální témata přímo pro festival. PLIF ve speciálních pořadech představuje nové knihy západočeských autorů a realizuje besedy se spisovateli.