Foto: Plzeňská filharmonie

Ve čtvrtek 28. února byl zahájen 39. ročník Smetanovských dnů, který potrvá v Plzni až do 28.března. Multioborový festival, jehož cílem je přibližovat problematiku české kultury a společnosti 19. století, zahájil pietní akt a vzpomínka na Bedřicha Smetanu i jeho strýce Františka Smetanu u pomníku obou osobností. Letos si připomínáme 195. výročí narození tohoto hudebního velikána a ve čtvrtek toto výročí připomnělo i pásmo Plzeňského dětského sboru. V týž den rovněž začala v západočeské metropoli Plzeňská sympozia, která pro letošní rok vyhlásila téma Zrození lidu v české kultuře 19. Století. Festivalem se prolínají i další tři témata – Bedřich Smetana a související odkazy, Vztah k Plzni a Plzeňskému kraji a Rok 2019 – slavná výročí & výročí slavných. Hudební část festivalu zahájila ve čtvrtek Plzeňská filharmonie provedením 4. Mahlerovy symfonie pod taktovkou šéfa filharmoniků Ronalda Zollmana. Festival zakončí opět Plzeňská filharmonie s Čajkovského 2.symfonií a vystoupením harfenisty Jany Bouškové. Celkem přináší festival na tři desítky akcí – symfonické a komorní koncerty, komponované pořady a matiné. Tento týden se na nich setkáte v Domě hudby v úterý s Českým nonetem, ve středu s Wihanovým kvartetem a v pátek v Návštěvnickém centru Plzeňského Prazdroje bude znít tango a v neděli 10. 3.v Domě hudby je připraveno hudebně-literární matiné Konzervatoře Plzeň. Týden ale zahájí přehlídkový koncert ZUŠ B. Smetany v DEPO 2015. Nejen koncertní sály, ale i výstavní síně jsou otevřeny široké veřejnosti. Hlavní festivalové téma reflektují tři atraktivní výstavy v Západočeské galerii, Západočeském muzeu a Státní a vědecké knihovně Plzeňského kraje.

Foto: Plzeňská filharmonie