sd17_pfweb_header-jpg

Mezinárodní multioborový festival Smetanovské dny, jehož 37. ročník se uskuteční v Plzni příští rok v březnu, zahájil předprodej vstupenek. Festival, jehož letošním tématem je Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století přinese téměř dvě desítky atraktivních koncertů a hudebních pořadů, inspirativní výstavy vztahující se k danému tématu a samozřejmě vědecké sympozium. Do západočeské metropole přivede řadu vynikajících umělců. Bude znít klasická hudba, symfonické i komorní koncerty, přijedou renomovaní operní pěvci, ale publikum se může těšit i na výlety do jiných hudebních žánrů.

Pořadatelem festivalu je již pátým rokem Plzeňská filharmonie, která se po celou dobu snaží udržet mezioborovou a mezinárodní linii a připravit pro Plzeň dramaturgii té nejvyšší kvality. „Jsem ráda, že se daří rozšiřovat řada našich posluchačů a že se velmi úspěšně daří spojovat žánry a obory. Festival dnes zahrnuje vědu, hudbu, divadlo, literaturu, film, výtvarné umění a novinkou je také astronomie,“ dodává ředitelka festivalu a Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová. Klasická hudba bude znít na mnoha místech západočeské metropole. V Měšťanské besedě, kde se bude konat mimo jiné zahajovací i závěrečný koncert, v Novém divadle, v Domě hudby či v sakrálních prostorách, do festivalové nabídky jsou zahrnuta i divadelní představení, pořady vzniklé ve spolupráci s plzeňskou konzervatoří či Západočeským hudebním centrem. A je mezi nimi celá řada jedinečných hudebních lahůdek.

Pohled do festivalové nabídky je lákavý a vstupenky na koncerty mohou být zajímavým vánočním dárkem. Navíc filharmonie připravila do konce prosince speciální akci – při zakoupení vstupenky na zahajovací a závěrečný koncert získá divák možnost vybrat si vstupenku zdarma na jakýkoli jiný koncert v rámci programu festivalu.

Samotný festival zahájí tradičně 2. března v den narozenin Bedřicha Smetany odpolední pietní akt u sochy tohoto národního tvůrce a rovněž u pomníku Františka Josefa Smetany. Následuje slavnostní zahajovací koncert v sále Měšťanské besedy. Filharmonie Hradec Králové provede pod taktovkou Andrease Sebastiana Weisera slavnou předehru F. Mendelssohna-Bartholdyho k Shakespearově Snu noci svatojánské, Beethovenovu Symfonii č.7 A dur a zazní rovněž cyklus písní H. Berlioze Letní noci v podání Anny Hasse. Do programové nabídky festivalu je zahrnut rovněž komorní koncert Kruhu přátel hudby, pořádaný Konzervatoří Plzeň, na němž vystoupí přední sólista berlínské operní scény Jan Martiník s pianistou Davidem Marečkem. Mezzosopranistka Jana Kurucová se představí s Plzeňskou filharmonií v programu z děl W. A. Mozarta. Převážně duchovní tvorbě J. Brahmse, A. Dvořáka a J. Temla bude věnován koncert našeho předního barytonisty Romana Janála a Ireny Chřibkové. Ctitelé klavírního umění se již nyní mohou těšit na dvě vystoupení vynikajícího francouzského pianisty Pascala Rogé. Klavírní recitál v Domě hudby a provedení Saint Saënsova Klavírního koncertu č.5 v Novém divadle. Příznivci komorní hudby by si neměli nechat ujít koncerty Sedláčkova a Stamicova kvarteta.

V rámci cross-over programu je připraven projekt Pacora Trio originálního slovenského houslisty Stana Palúcha, známého svou kreativitou především v oblasti world music a jazzu. A do světa podmanivých španělských melodií a temperamentních tanečních rytmů zavede návštěvníky Večer s Carmen Edity Adlerové. Do festivalu Smetanovské dny se již tradičně plně zapojují regionální umělci i nastupující hudební generace spjatá s Plzní. Na vlastním recitálu vystoupí houslistka Pavla Tesařová, držitelka Plzeňského Orfea a vítězka XX. ročníku Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích. Na vlastním reprezentativním koncertě se představí i žáci Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Plzni. Pořad pro festival připravilo letos i Západočeské hudební centrum ve spolupráci se Střediskem západočeských spisovatelů v pořadu Slovo a hudba, kde se představí díla české soudobé umělecké scény.

V rámci partnerství s Divadlem J. K. Tyla je pro děti zařazena pohádková operní inscenace Papageno v kouzelném lese na motivy Kouzelné flétny Wolfganga Amadea Mozarta, všechny věkové kategorie pak jistě potěší uvedení opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Festival uzavře koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Ondreje Lenárda, v jehož programu zazní díla Bedřicha Smetany, A. Dvořáka a Španělskou symfonii Édouarda Lalo pro housle a orchestr provede náš vynikající houslista Ivan Ženatý.

Festival zahajuje mezioborové vědecké sympózium, které pořádá Akademie věd ČR spolu s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Archivem města Plzně. Se sympoziem koresponduje výstava v Západočeském muzeu v Plzni Plzeň ve století světla. A Západočeská galerie v Plzni svou expozicí Světlo, šero a temnoty naznačí cesty všeobecné modernizace, které se prolínaly i křížily s vývojem výtvarného umění. Ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje se uskuteční výstava Plzeň ve světle osvěty, která přiblíží šíření vzdělanosti prostřednictvím kulturních akcí, zájmových časopisů, knihoven a rozvoje spolkového hnutí. Ale než se publikum vydá do koncertních, divadelních sálů a výstavních sálů, neměli by si malí i velcí nechat ujít tradiční prolog s masopustním průvodem a lidovou veselicí v režii plzeňského souboru Mladina, který představí folklórní tradice Plzeňska.

„Osobně se těším na klavírní recitál francouzského pianisty Pascala Rogé, Stamicovo a Sedláčkovo kvarteto, mladou houslistku Pavlu Tesařovou a z těch jiných žánrů pak na jazzové Pacora Trio nebo Španělský večer s Carmen,“ říká Lenka Kavalová.