Cílem je uvedení kompletního díla Bedřicha Smetany

Tisková konference k Roku české hudby s DJKT a PF

Ambiciózní cíl si vytyčilo město Plzeň a jeho dvě klíčové kulturní instituce – Divadlo J. K. Tyla v Plzni a Plzeňská filharmonie pro Rok české hudby 2024 a oslavy 200. letého výročí narození Bedřicha Smetany. Je jím provedení kompletního díla Bedřicha Smetany. DJKT uvede všechny opery Bedřicha Smetany a jeho písňovou a sborovou tvorbu, Plzeňská filharmonie symfonické, komorní a klavírní dílo. Součástí oslav Roku české hudby bude provedení dalších děl českých autorů. Budou znít nejen díla klasické hudby, ale například i muzikál Karla Svobody. V příštím roce bude znít městem česká hudba všech žánrů. Do oslav se zapojí i další instituce a spolky, akce související s Rokem české hudby město podpoří prostřednictvím speciálního programu. „Hlavními nositeli aktivit Roku české hudby 2024 v Plzni budou Divadlo J. K. Tyla a Plzeňská filharmonie, ale do projektu se zapojí i další plzeňské kulturní instituce a hudební spolky. Na podporu jejich projektů vyhlásilo město Plzeň nyní v říjnu Dotační program ‚Rok české hudby 2024 v Plzni,“ vysvětlila radní města Plzně pro oblast kultury a památkové péče Eliška Bartáková. „Chceme, aby Plzeň ožila hudbou a aby společně oslavila Rok české hudby a 200.let výročí narození Bedřicha Smetany,“ uvedla vedoucí odboru kultury magistrátu města Plzně Květuše Sokolová.

Plzeňská filharmonie – symfonické dílo B. Smetany, show ve stylu 19.století a Karel Zich

Rok české hudby 2024 v Plzni otevře 18. ledna abonentní koncert Plzeňské filharmonie, na něm zazní Pochod k slavnosti Shakespearově, op. 20 Bedřicha Smetany a Symfonie č. 2 Es dur, op. 19 Václava Jana Tomáška.

V průběhu celého roku filharmonici provedou souborně symfonické dílo Bedřicha Smetany, ale také významná díla dalších českých skladatelů. Zazní díla A. Dvořáka, Z. Fibicha, J. Suka, V. Trojana, J. N. Hummela a ze současných skladatelů V. Kalabise, K. Sodomky, K. Pexidra a J. Gemrota.

Koncem června nebo začátkem září Plzeňská filharmonie připravuje open air autorský pořad Smetanova noc – smetanová moc aneb „Velkolepá show vestylu 19. století“, jehož autory jsou tradiční spolupracovníci – skladatel Tomáš Ille a scénárista Martin Pášma, kteří pořad připraví společně s Lenkou Kavalovou.

Plzeňská filharmonie vzdá znovu hold také zpěvákovi Karlu Zichovi, jemuž již v loňském roce věnovala celý abonentní koncert s názvem Není všechno paráda & Karel Zich & PF a komorní pořad v rámci loňského ročníku festivalu Smetanovské dny v souvislosti s výpravnou publikací projektového manažera Plzeňské filharmonie Zdeňka Hazdry Jak šli tím zdejším světem, pojednávající o bohaté rodinné historii Karla Zicha.

Smetanovské dny 2024 – třídenní klavírní maratón

Jedním z nejvýznamnějších projektů Roku české hudby je festival ´Smetanovské dny´, jehož organizátorem je Plzeňská filharmonie. Festival trvá v západočeské metropoli po celý březen a částečně zasáhne i do měsíce dubna. Festival zahájí Plzeňská filharmonie cyklem symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast a zakončí koncertem s názvem Smetana Gala.

Plzeňská filharmonie chystá v  rámci festivalu projekt Smetanománie – v pouhých třech dnech od pátku do neděle 5. – 7. 4. chce provést kompletní klavírní dílo Bedřicha Smetany. Uměleckým garantem je Jan Simon, dále jsou do něj zaangažováni pianisté Igor Ardašev, Ivo Kahánek a Jan Jiraský, zapojí se také studenti konzervatoří Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a studenti pražské HAMU a brněnské JAMU. „Začneme dopoledne, hrát budeme celý den až do večera, velké klavírní cykly se pak budou hrát ve večerních hodinách,“ uvedla ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová bez dalšího upřesnění. Výše jmenovaní klavíristé jsou jistě renomovanými garanty kvality. Nicméně koncepce a dramaturgie se zdá být v tomto okamžiku neujasněna. Půl roku před produkcí není zřejmé, jaké skladby nakonec zazní.

Cílem ambiciózního projektu by přitom nemělo být uspořádat retrospektivní maratón Smetanových děl, ale ukázat bohatství a krásu jeho skladeb a podnítit pianisty k tomu, aby Smetanu hráli. Doufejme tedy, že se podaří kompletní provedení klíčových a vrcholných klavírních děl a všech šesti klavírních cyklů (především Českých tanců) a že další koncertní i raritní klavírní skladby budou smysluplně začleněny do celkového rámce. Smyslem je dostat Smetanovo dílo k posluchači, dopolední koncertní bloky se jeví z tohoto hlediska jako výsostně problematické.

V rámci festivalu Smetanovské dny bude souborně provedeno komorní dílo Bedřicha Smetany.

Dalším projektem je komponovaný pořad Studentské deníky Bedřicha Smetany – Vzpomínka na Plzeň, který představuje kompletní kritické vydání prvního z celkem 35 Smetanových deníků.

DJKT – opery Bedřicha Smetany, sborová díla. A hudba Karla Svobody

Divadlo Josefa Kajetána Tyla uvede celý cyklus Smetanových oper. Přímo z vlastního repertoáru to budou Prodaná nevěsta, Dalibor, Hubička, Čertova stěna a v rámci projektu Noc s operou v lochotínském amfiteátru Libuše. Uvedena bude i nedokončená Viola. Branibory v Čechách, Dvě vdovy a Tajemství do Plzně přiveze v rámci koprodukční spolupráce Národní divadlo moravskoslezské Ostrava. Plzeňská a ostravská scéna jsou jediná dvě divadla v České republice, která kompletní cyklus smetanových operu uvedou. Během roku mohou diváci DJKT navštívit řadu významných děl dalších českých skladatelů, například Dvořákovu Armidu, Janáčkovu Věc Makropulos a Zápisník zmizelého či ze současné tvorby Quo vadis Sylvie Bodorové a Jsem kněžna bláznů skladatelky Lenky Noty. K Roku české hudby 2024 odkáže i cyklus Operních matiné ve Velkém divadle, tradiční únorové Steinway Gala, provedení Requiem Antonína Rejchy, ale i korunovační opera La clemenza di Tito, již Mozart napsal při příležitosti korunovace Leopolda II. českým králem.

České skladatele připomenou ale i ostatní soubory. Činohra do programu zařadila repertoárovou inscenaci hry Julia Zeyera s hudbou Josefa Suka Radúz a Mahulena a melodramy Jiřího Antonína Bendy Medea a Ariadna na Naxu, baletní soubor vrátí na repertoár svoji inscenaci Zkrocení zlé ženy Jana Kučery a uvede Špalíček Bohuslava Martinů.

Soubor muzikálu nastuduje a uvede Draculu Karla Svobody jako open air produkci v amfiteátru na Lochotíně. Jak připomněl Martin Otava, Plzeň je jediné mimopražské divadlo, které získalo na uvedení Draculy práva. Mezi další české muzikály patří repertoárová inscenace Kozí válka s regionální tematikou a vítězný muzikál ze 3. ročníku soutěže INTRO.

Nové dotační programy a zapojení dalších organizací

Odbor kultury Magistrátu města Plzně, který koordinuje celý program Roku české hudby 2024, samostatně připravuje též řadu aktivit – tradiční březnový pietní akt u pomníku B. Smetany či výstavu Střípky z plzeňské hudební historie, která bude mít vernisáž začátkem měsíce října 2024 v mázhauzu radnice a představí zajímavý průřez hudební historií našeho města.

Rok české hudby 2024 v Plzni je primárně zaměřen na hudební akce, ale pro veřejnost bude také připraven i bohatý doprovodný program (nejen) na hudební témata, např. výstavy, literární večery, přednášky. Všechny akce budou prezentovány v rámci několika kampaní, neboť město Plzeň připravilo jednotný vizuální vzhled pro projekt Rok české hudby 2024 v Plzni. Všechny informace o akci budou k dispozici na webu www.plzen.eu.

Rok české hudby je mimořádnou kulturní událostí, která byla založena v roce 1924 v rámci tehdejších oslav 100. výročí narození Bedřicha Smetany. Jejím cílem je připomínat výročí významných osobností české hudby. Tento projekt se koná každých 10 let.