Lukáš Klánský, foto: Archiv PF

Zítra, ve čtvrtek 24. 9. 2020 v 19 hodin v Měšťanské besedě v Plzni zahájí Plzeňská filharmonie letošní sezónu, která je 101. v historii orchestru. Tu jubilejní stou nemohla kvůli koronavirové krizi dokončit a uvést všechny naplánované koncerty, ale i v této čekají na posluchače atraktivní hudební zážitky.

Zahajovací koncert se uskuteční, diváci však musejí v souladu s hygienickými předpisy usednout v hledišti v rouškách. A dochází ke změně. Z důvodu omezení pohybu osob mezi rizikovými evropskými zeměmi nebude moci dirigovat Plzeňskou filharmonii její belgický šéfdirigent Ronald Zollman, ale nahradí jej neméně známý kanadský dirigent žijící v Čechách Charles Olivieri-Munroe. Aktuální změna je pak na pozici sólisty, kdy ze zdravotních důvodů neodehraje koncert prof. Ivan Klánský, ale nahradí jej jeho syn Lukáš Klánský, který se řadí k významným a žádaným českým klavíristům mladé generace.

Program koncertu, jehož podtitul zní ´Osud,´ zahájí předehra k opeře Giuseppe Verdiho Síla osudu, následovat bude Koncert pro klavír a orchestr č. 3 c moll Ludwiga van Beethovena. A po přestávce se publikum může těšit na Symfonii č. 5 e moll Petra Iljiče Čajkovského. Zahajovací koncert je rovněž úvodním koncertem abonentní řady Diamant.

„Na tuto koncertní sezónu se moc těším. Zároveň je mi líto, že pandemická situace nejen v naší zemi není ideální a že k prvním změnám jsme nuceni přistupovat již od zahajovacího koncertu. Moc mne mrzí, že Ronald Zollman jako šéfdirigent Plzeňské filharmonie nemůže osobně svou třetí koncertní sezónu zahájit. Věřím ale v optimistickou budoucnost a v to, že Plzeňská filharmonie bude svým posluchačům opět moci přinášet cenné hudební zážitky a přispívat tak ke kvalitě jejich kulturního života, jak tomu bylo doposud“, říká ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová.

Diamant je jednou ze dvou klasických abonentních řad plzeňské filharmonie, druhou je řada Platina. Filharmonie rovněž připravila dvě další řady – Crossover a Duha. Dramaturgie letošní sezóny připomene například 140. výročí narození a 80. výročí úmrtí našeho nejslavnějšího houslisty Jana Kubelíka uvedením Paganiniho houslového koncertu, se kterým Kubelík vítězil po celém světě. Jako interpret v něm vystoupí skvělý houslista albánského původu Tedi Papavrami. Diváci se můžou těšit i na vystoupení vynikajícího mladého houslisty Josefa Špačka v koncertu g moll Maxe Brucha, od jehož úmrtí uplyne letos 100 let. Koncert Pocta sv. Janu Nepomuckému 13. května 2021 pak bude jedním z vrcholů této sezóny. Zazní na něm skladby Jakuba Jana Ryby, Jiřího Ignáce Linka, Františka Xavera Thuriho a dalších. Kromě Měšťanské besedy v Plzni se stejný koncert uskuteční o několik dnů později v rámci oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého i v Kostele sv. Jakuba Většího v Nepomuku. Plzeňská filharmonie pokračuje i v Beethovenových oslavách, v jejichž rámci uvedla již jeho 5.a 9.symfonii a Missu solemnis. Kromě čtvrtečního klavírního koncertu se se jménem tohoto hudebního velikána publikum setká ještě několikrát. Prostřednictvím dvou koncertů, „které proběhnou ve stylu jeho vlastního festivalu Beethoven číslo 1 a Beethoven Plus. Dále se s jeho jménem znovu setkáme ve dvojcyklu – koncertech nazvaných Pastorální 1 a Pastorální 2“, říká Ronald Zollman.

V řadě Crossover zazní dva hudební bonbónky. Dne 12. listopadu Opereta gala & Franz Lehár se sólisty Michaelou Katrákovou a Alešem Brisceinem (diriguje Tomáš Brauner) a oblíbený Zvuk Holywoodu II se sólistkou Karolínou Kaňkovou s dirigentem Chuheiem Iwasakim. Po úspěšném uvedení „crossoverového“ koncertu Zvuk Hollywoodu se můžou diváci těšit v nové sezóně i na jeho pokračování „Zvuk Hollywoodu 2“ se šlágry z filmů Harry Potter, Star Wars, Mamma Mia, Superman a další.

V řadě mimořádných koncertů nebude chybět oblíbené Novoroční gala a především uvedení Smetanova cyklu Má vlast, který bude zároveň i zahajovacím koncertem festivalu Smetanovské dny.

I dětská řada Duha přinese hezké zážitky připravené osvědčeným autorským týmem Tomáš Ille – Martin Pášma, například multimediální pořad Jazyk svatého Jana o slavném českém světci či hudebně výtvarný pořad Namaluj si hudbu, který Plzeňská filharmonie připravuje ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara. V nové sezóně pak Plzeňská filharmonie pokračuje i v úspěšných projektech jako je Dětský klub Filharmoníček pro nejmenší děti, Muzikantská naděje pro mládež a veřejné generální zkoušky pro studenty gymnázií a středních škol i ve svých návštěvách domovů pro seniory v Plzni a Plzeňském kraji.

Od letošní sezóny je také Plzeňská filharmonie nově pořadatelem cyklu Kruh přátel hudby, který dosud pořádala Konzervatoř Plzeň.

„Plzeňská filharmonie vstupuje do své 101. sezóny s bohatým hudebním programem, ve kterém si připomene i 30 let partnerství města Plzně s japonským městem Takasaki, a to mimořádným koncertem za účasti Mayumi Kanagawa 19. listopadu v Měšťanské besedě. Nezapomíná v koncertní sezóně ani na nejmladší generaci, připravila zajímavé premiéry v rámci cyklu dětských pořadů. V rámci zahájení sezóny bude veřejnosti též k dispozici publikace „Plzeňská filharmonie – 100″, která přináší ohlédnutí za vývojem tohoto významného hudebního tělesa a jubilejní 100. koncertní sezónou. Publikaci připravilo město Plzeň ve spolupráci s Plzeňskou filharmonií“, říká náměstkyně primátora města Plzně Eliška Bartáková.