Foto: Plzeňská filharmonie

Plzeňská filharmonie se intenzivně připravuje na novou, 101. koncertní sezónu. Tu jubilejní stou nemohla bohužel dokončit a uvést všechny naplánované koncerty, ale i v té příští najdou návštěvníci opravdové hudební skvosty, a to jak v klasických abonentních řadách Diamant a Platina, tak i v řadě Crossover a Duha. Dramaturgie sezóny připomene například 140. výročí narození a 80. výročí úmrtí našeho nejslavnějšího houslisty Jana Kubelíka uvedením Paganiniho houslového koncertu, se kterým Kubelík vítězil po celém světě. Jako interpret v něm vystoupí skvělý houslista albánského původu Tedi Papavrami. Diváci se můžou těšit i na vystoupení vynikajícího mladého houslisty Josefa Špačka v Brunchově slavném koncertu g moll, od jehož úmrtí uplyne letos 100 let. Plzeňská filharmonie pokračuje i v Beethovenových oslavách.

„V roce 2020 slavíme 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena. Po interpretaci jeho Páté a Deváté a jeho sklady Missa solemnis v loňské sezóně zůstává tento velikán i v sezóně letošní: na našem koncertu se svým 3. klavírním koncertem a později se dvěma koncerty, které proběhnou ve stylu jeho vlastního festivalu Beethoven číslo 1 a Beethoven Plus. Dále se s jeho jménem znovu setkáme ve dvojcyklu – koncertech nazvaných Pastorální 1 a Pastorální 2“, říká šéfdirigent Plzeňské filharmonie Ronald Zollman.

Po úspěšném uvedení „crossoverového“ koncertu Zvuk Hollywoodu se můžou diváci těšit v nové sezóně i na jeho pokračování „Zvuk Hollywoodu 2“ se šlágry z filmů Harry Potter, Star Wars, Mamma Mia, Superman a další. V řadě mimořádných koncertů nebude chybět oblíbené Novoroční gala a především uvedení Smetanova cyklu Má vlast, který bude zároveň i zahajovacím koncertem festivalu Smetanovské dny. I dětská řada Duha přinese hezké zážitky připravené osvědčeným autorským týmem Tomáš Ille – Martin Pášma, například multimediální pořad Jazyk svatého Jana o slavném českém světci či hudebně výtvarný pořad Namaluj si hudbu, který Plzeňská filharmonie připravuje ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara.

„Vedle vynikajícího a osvědčeného Tomáše Braunera se za stupínek orchestru postaví i dirigentský talent z Japonska Chuhei Iwasaki, který svou uměleckou dráhu propojuje s českým kulturním prostředím“, říká mj. předseda Správní rady Plzeňské filharmonie Ing. Vladislav Vilímec.

V nové sezóně pak Plzeňská filharmonie pokračuje i v úspěšných projektech jako je Dětský klub Filharmoníček pro nejmenší děti, Muzikantská naděje pro mládež a veřejné generální zkoušky pro studenty gymnázií a středních škol i ve svých návštěvách domovů pro seniory v Plzni a Plzeňském kraji.

„Plzeňská filharmonie vstupuje do své 101. sezóny s bohatým hudebním programem, ve kterém si připomene i 30 let partnerství města Plzně s japonským městem Takasaki, a to mimořádným koncertem za účasti Mayumi Kanagawa 19. listopadu v Měšťanské besedě. Nezapomíná v koncertní sezóně ani na nejmladší generaci, připravila zajímavé premiéry v rámci cyklu dětských pořadů. V rámci zahájení sezóny bude veřejnosti též k dispozici publikace „Plzeňská filharmonie – 100″, která přináší ohlédnutí za vývojem tohoto

významného hudebního tělesa a jubilejní 100. koncertní sezónou. Publikaci připravilo město Plzeň ve spolupráci s Plzeňskou filharmonií“, říká náměstkyně primátora města Plzně Mgr. Eliška Bartáková.

Zahájení předprodeje nového abonmá pro stávající držitele začíná 18. června a až do 3. července si budou moci zakoupit abonentky na novou sezónu. Po tuto dobu budou všem stávajícím abonentům místa rezervována. Od 7. do 31. července pak proběhne prodej abonmá novým zájemcům a od 3. srpna se už začnou prodávat vstupenky na jednotlivé koncerty. Zakoupení abonmá bude možné na jakémkoliv prodejním místě Plzeňské vstupenky.

„Minulou „výroční“ sezónu zasáhla pandemie koronaviru a stejně jako ostatní kulturní instituce musela i Plzeňská filharmonie přerušit svou koncertní, nahrávací i edukační činnost. Vzhledem k faktu, že dramaturgie sezóny se připravuje s velkým předstihem, nebylo možné naplánované a neodehrané koncerty přeložit. Je nám líto, že jsme je všechny nemohli pro své posluchače odehrát, ale věřím, že nabídka koncertů z nové sezóny bude pro ně plnohodnotnou náhradou a že se budeme opět všichni společně potkávat v koncertních sálech“, říká ředitelka Plzeňské filharmonie Mgr. Lenka Kavalová.

Z letošní sezóny se nepodařilo odehrát v řadě Diamant 2 koncerty, v řadě Platina 4 koncerty, v řadě Crossover 2 koncerty a v dětské řadě Duha také 2 koncerty. Pro všechny držitele abonentek i jednotlivých vstupenek má Plzeňská filharmonie připraveno řešení v podobě možnosti náhradních vstupenek na koncerty nové sezóny. V tuto chvíli už je zveřejněn nový kompletní program, ze kterého si lze vybrat. Samotná výměna za nové vstupenky ale bude pochopitelně možná až ve chvíli, kdy se uzavře prodej nového abonmá a otevře se prodej na jednotlivé koncerty, tj od 3. srpna. Požádat o výměnu za zrušené koncerty lze emailem na info@plzenskafilharmonie.cz, kde uvedete jméno, číslo své abonentky a odpovídající počty vstupenek na vybrané koncerty nebo telefonicky na čísle 377 423 336.

P