Plzeň se po dlouhých letech provizoria zřejmě dočká během čtyř let nové divadelní budovy! Optimistické zprávy přineslo dnešní výroční zasedání umělecké rady Divadla J.K.Tyla v Plzni. Kromě zmíněné přípravy stavby nového divadla bylo hlavním bodem projednání a zhodnocení výroční zprávy uměleckých i hospodářských výsledků DJKT za rok 2008. Významného jednání se krom vedení divadla a šéfů všech čtyřech uměleckých souborů zúčastnili členové umělecké rady Jiřina Jirásková, Jana Hlaváčová, Pavel Šmok, profesor Jaroslav Vostrý, Petr Kofroň, docent Viktor Viktora, Pavel Ďumbala, profesor Jiří Valenta a Ladislav Smoček. Pozvání přijala i vrcholná reprezentace města Plzně, Plzeňského kraje a místopředseda Senátu České republiky Jiří Šneberger.

Nás, podobně jako většinu novinářů, nejvíce zajímaly podrobnosti ohledně nové divadelní scény. Ta by měla nahradit stávající provizorní prostory Komorního divadla už v roce 2013. Uzavírá se tak více než desetileté snažení ředitele Jana Buriana a dalších významných umělců ohledně zahájení výstavby nové divadelní budovy. V současné době fungují v Plzni dvě scény, reprezentativní historická budova Velkého divadla z roku 1902 a zmíněné Komorní divadlo, které vzniklo v polovině 60.let 20.století přestavbou z kina a nahradilo tak „dočasně“ někdejší německé divadlo, které bohužel muselo ustoupit stavbě bankovní budovy. Dnes Komorní divadlo představuje prostor nevyhovující technicky, umělecky ani bezpečnostně současným požadavkům. Zejména administrativní část a zkušebny jsou doslova v dezolátním stavu. Rozvržení budovy ani neumožňuje další aktivity a citelně v něm chybí například kavárna, jejíž absenci supluje „divadelní klub“, v který se proměňuje denní zaměstnanecká jídelna. V první fázi úvah vedení divadla a města uvažovalo také o rekonstrukci této scény, která by však byla drahá, znamenala by citelný zásah do běžného repertoárového provozu svým dočasným uzavřením a neumožnila by zásadní rozvoj tradičního plzeňského divadelnictví. Proto se před dvěma lety radnice rozhodla jít cestou nové výstavby.

Po prvních průzkumech bylo osloveno pět architektů z pěti zemí, kteří již měli zkušenosti s divadelní architekturou, aby vypracovali své návrhy řešení. Probíhal dialog mezi zástupci města, vedením divadla a návrháři z Hamburku, Lisabonu, Londýna, Lince a Brna. Do uspokojivé podoby nakonec projekt dokončily dvě kanceláře. Odborná porota se nakonec rozhodla pro projekt portugalských architektů M.G.Diase a E.J. Vieiry. Divadlo bude stát na tzv. „cirkus-place“ v prostoru mezi Palackého a Jízdeckou ulicí, tedy asi 300 metrů od historické budovy Velkého divadla. K celému projektu nám ředitel DJKT Jan Burian na dnešní tiskové konferenci prozradil:
„Oba architekti jsou ve své zemi velmi úspěšní. Podíleli se na stavbě známého Expa v Lisabonu, které je dodnes turistickou atrakcí a realizovali návrh stavby divadla na lisabonském předměstí Almada. Pro nás bylo důležité, že navrhují stavby pohledné, účelné, moderní a přitom finančně nepředimenzované. Přestože stavba bude samozřejmě vycházet ze současných evropských trendů, nikdo se nemusí obávat, že budova bude vypadat jako továrna. Uvědomujeme si, že divadlo se staví jednou za sto let a mělo by předat určitou generační výpověď i našim potomkům.“

Budova počítá, na rozdíl od současného stavu, s celodenním provozem nového kulturního centra. Krom hlavního sálu pro 500 diváků zde bude ještě studiová scéna pro dalších 200 lidí, prostor pro administrativu, předprodej vstupenek, zkušebny, sklady či baletní školu. Novinkou bude hned několik restaurací a kavárniček.Ve velkém sále s elevací, proměnlivou akustikou a orchestřištěm se budou uvádět činohry, moderní opery i muzikály. Počítá se také s koncerty v hlavním sále a výstavami ve foyeru. Nové technické vymoženosti přinesou nejen rozšířené repertoárové možnosti, ale také běžný evropský komfort. Zejména v oblasti muzikálu bude možné uvádět inscenace, na které dosavadní scény technicky nestačí.

Realizace stavby vyjde celkově na zhruba 600 milionů korun a počítá se s vícezdrojovým financováním. Dnes byl novinářům představen trojrozměrný model divadla, vizualizace prostoru i konktrétní nákresy nové scény. Během letošního roku bude schválen projekt pro územní řízení, příští rok by měly být zahájeny stavební práce a začátkem roku 2013 by budova měla stát, takže provoz by se do ní přesunul z Komorního divadla od začátku nové sezony 2013/14. Historické Velké divadlo zůstane samozřejmě nadále v plném provozu. Plzeň kandiduje na „evropské město kultury 2015“ a nová divadelní scéna má být hlavním trhákem pro realizaci tohoto multikulturního projektu. V Čechách přitom neexistuje mnoho moderních divadel a zatím naposledy se stavbu podobného rozsahu podařilo zrealizovat v podobě Hudební scény Městskému divadlu v Brně v roce 2004.

K dalším zajímavým bodům dnešního zasedání se ještě v příštím týdnu vrátíme.

Foto autor článku: vizualizace návrhu nového divadla – dnešní zasedání umělecké rady /ředitel DJKT Jan Burian diskutuje s herečkou a předsedkyní UR Jiřinou Jiráskovou/ – trojrozměrný model plánované stavby