O stavbě nové divadelní budovy, která by nahradila již zcela nevyhovující Komorní divadlo a poskytla tak přístřeší zejména činohře a modernímu muzikálu, se v Plzni mluví již celou řadu let. Dnes byl na tiskové konferenci v budově plzeňské radnice a za přítomnosti náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové, ředitele DJKT Plzeň Jana Buriana, technického náměstka primátora Petra Runda a architektů společnosti Helika novinářům představen definitivní architektonický návrh nové divadelní budovy, která by měla stát na rohu Palackého náměstí a Jízdecké ulice.

Projekt vychází z původního návrhu portugalské architektonické kanceláře Lda Manuel Graca Dias & Egas José Vieira Arquitectos, která se stala vítězem soutěže vyhlášené městem Plzeň. Od původní verze se konečná podoba značně liší – architekti z Heliky vítězný návrh ve spolupráci s Portugalci upravili podle požadavků města a snížili tak finanční náročnost celého projektu, a to zejména tak, že celá budova „povyrostla“ z dražších podzemních pater nad zem. Novostavba městského divadla by měla uzavřít dosud nedokončený městský blok, který se nachází mezi ulicemi Pobřežní, Jízdeckou, Palackého náměstím a Sady Pětatřicátníků. Jak uvedl architekt Vladimír Kružík, uzavření tohoto prostoru a jeho celkové stavební řešení v těsném sousedství historického jádra Plzně bylo hlavním cílem urbanistického pojetí celého návrhu.

Projekt divadla se skládá ze dvou vzájemně funkčně i stavebně propojených objektů – provozní a vlastní budovy divadla. Provozní budova zároveň slouží jako jakýsi štít, který chrání divadelní budovu zejména před nadměrným hlukem. Členění odpovídá provozní logice schématu objektu, jehož podoba vznikla i na základě zkušeností samotných divadelníků.
„Z tohoto pohledu je spoluautorem studie i ředitel divadla Jan Burian,“ dodal architekt Kružík. V pětipodlažní provozní budově se nachází zázemí divadla – kanceláře, šatny uměleckých souborů a technického personálu. Vlastní divadelní budova pojme dva divadelní sály – velký s hledištěm pro cca 500 diváků a menší studiovou scénu s kapacitou 200 míst. Samozřejmostí jsou kvalitní zkušebny, orchestřiště, sklady rekvizit nebo nahrávací studio. Vstupní foyer bude třípatrový – v prvním podlaží na úrovni vchodu nalezneme recepci, prodejny vstupenek a hudebních nosičů, šatnu a divadelní restauraci. V druhém podlaží bude k dispozici výstavní prostor a ve třetím pak hlavní vstupní foyer do velkého sálu. Velkou výhodou bude celodenní provoz divadla, které bude mimo termíny představení lákat nejen k příjemnému posezení v restauraci či kavárně, ale také k setkávání se během různých výstav a dalších akcí.

„Největší výhodu samozřejmě spatřujeme v tom, že budeme moci uvádět kvalitnější umělecký repertoár,“ vysvětluje ředitel Divadla J.K. Tyla v Plzni Jan Burian. „Protože nová budova přímo nahradí stávající Komorní divadlo, je logické, že se sem přestěhuje hlavně činohra a muzikál. Což ale neznamená, že v novém divadle nebudeme uvádět i další inscenačně náročné hudební žánry, například opery 20. století a moderní balety. V této chvíli není důležité, zda za třicet let bude mít plzeňské divadlo čtyři, osm nebo dva divadelní soubory, ale že zde budeme schopni technicky a akusticky hrát prakticky jakýkoli repertoár.“
Náměstkyně primátora Marcela Krejsová pak dodala, že se jedná o jednu z největších investičních akcí , kterou město v rámci kandidatury na titul Evropské hlavní město kultury roku 2015 připravuje. „Jsem ráda, že se návrh podařilo dokončit a že se nová divadelní budova stane další jedinečnou dominantou našeho města. Byla bych ráda, kdyby se stala symbolickým dárkem dalším generacím, kterým by měla sloužit. Nové divadlo se nestaví každý den a proto jsme rádi, že vám právě dnes představuje vizi, která může změnit kulturní život celého města na dalších sto let,“ zdůraznila Krejsová.

Díky projektu nového divadla dojde také k revitalizaci celého nejbližšího okolí. Jeho součástí bude i tzv. divadelní náměstí, které vznikne mírným vychýlením os divadelní a provozní budovy. Vzniklá plocha bude mimo jiné sloužit k letnímu provozu zmíněné restaurace a bude zde i místo pro plastické umělecké dílo, které bude upozorňovat na hlavní vstup do divadla a vytvoří optický a dobře viditelný střed tohoto náměstíčka. Zejména by však navrhovaná scéna měla nabídnou zcela nový komfort jak divákům, tak divadelníkům, protože například náročnější muzikálové produkce jsou ve stísněném prostoru stávajícího Komorního divadla v podstatě nerealizovatelné. V průběhu letošního a příštího roku se očekává výběr generálního dodavatele stavby, sanace pozemku a stavební řízení vedoucí k získání stavebního povolení, samotná stavba by pak měla začít na začátku roku 2012 a první návštěvníci by měli do nového kulturního stánku zavítat v září 2014.

Foto: Vizualizaci nové budovy městského divadla v Plzni nám laskavě poskytla společnost HELIKA, a.s.