Včerejší jednání výběrové komise na post ředitele Divadla J.K. Tyla v Plzni skončilo poněkud překvapivě . Jedenáctičlenná odborná komise nevybrala žádného ze čtyř přihlášených kandidátů a doporučila Radě města Plzně prodloužit funkční období stávajícího ředitele Jana Buriana prozatím do 30. června 2013. Včera večer tuto informaci médiím sdělila mluvčí plzeňského magistrátu Zdeňka Kubalová. „Komise doporučila vypsat nové výběrové řízení na ředitele Divadla J. K. Tyla, které se uskuteční nejpozději do 31. prosince 2011 tak, aby vybraný kandidát mohl nastoupit do funkce k 1. červenci 2013,“ konstatovala Zdeňka Kubalová. Rozhodnutí odborné komise je pro Radu města Plzně pouze doporučující a její závěry posoudí radní na svém zasedání 19. května. Ke včerejšímu pohovoru se ze čtyř přihlášených dostavili pouze tři kanditáti – dosavadní ředitel DJKT Plzeň Jan Burian, současný ředitel Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem Tomáš Šimerda a pracovník umělecké agentury Martin Zoubek. Poslední zájemkyní o post ředitele DJKT byla podle nepotvrzených informací pražská režisérka Irena Žantovská.

Mezi členy komise byl ředitel Národního divadla Ondřej Černý, ředitel Divadla Archa Ondřej Hrab, šéf uměleckého úseku Divadla Reduta Petr Štědroň, bývalá umělecká ředitelka divadla Alfred ve dvoře Šárka Havlíčková nebo divadelní a operní kritičky Jana Machalická a Helena Havlíková. Dalšími členy komise byli Roman Černík, pedagog s odborným zaměřením na dramatickou a multikulturní výchovu, Alena Svobodová, vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje, Eva Herinková, náměstkyně primátora, Helena Knížová, vedoucí odboru kultury plzeňského magistrátu a Radoslav Kozák, ředitel Úřadu služeb obyvatelstvu.
Město Plzeň věnovalo podle primátora Martina Baxy výběrovému řízení výjimečnou pozornost, protože právě v tomto funkčním období bude Plzeň Evropským hlavním městem kultury 2015, s čímž souvisí celá řada mezinárodních projektů. Navíc má být ještě letos zahájena výstavba nové městské divadelní budovy, v které by se první představení měla hrát na podzim roku 2014 a na řediteli DJKT bude ležet zodpovědnost za vhodně vybraný repertoár.

Foto: DJKT Plzeň (doc. MgA. Jan Burian) a archiv autora (budova Velkého divadla)