Událost vpravdě historická se dnes konala v Plzni: Za účasti představitelů města, Plzeňského kraje, Ministerstva kultury ČR, Senátu ČR a samozřejmě divadelníků, herců, novinářů i veřejnosti bylo v 15 hodin odpoledne poklepáno na základní kámen nové divadlení budovy, která by měla v Jízdecké ulici vyrůst do roku 2014.
Akce se zúčastnili nejen současní divadelní hodnostáři v čele s ředitelem DJKT Plzeň Janem Burianem a šéfy uměleckých souborů, ale i celá řada současných i bývalých herců, jako je František Dvořák, Marie Grafnetterová, Milada Paseková, Martin Stránský a mnoho dalších.

Primátor Plzně Martin Baxa připomněl, že stavba podobného významu vzniká v každém městě zhruba jednou, dvakrát za sto let:
“Výstavba nové budovy městského divadla je největší investiční akcí projektu Evropské hlavní město kultury 2015. V historii Plzně jde o velmi důležitý okamžik. Od doby na přelomu 19. a 20. století, kdy naše město zažívalo neobvyklý rozkvět a bylo zde postaveno několik významných budov pro kulturní účely, například Velké divadlo, otevřené v roce 1902, se jedná o první podobně významnou novostavbu,“ řekl primátor Baxa. Připomněl, že divadlo bude sloužit nejen stávající generaci divadelníků a diváků, ale mělo by zanechat výraznou stopu v kulturním životě města pro několik příštích generací.

„Divadlo není jen budova, je to zejména prostor pro tvorbu. Je výrazem národního sebevědomí. Už nyní pracujeme na tom, abychom připravili kvalitní program,“ zmínil ředitel Divadla J. K. Tyla Jan Burian ve svém proslovu, který uzavřel citátem umístěným ve štítě prvního plzeňského divadla: „Vážný je život, ale radostné je umění.“

Novostavba uzavře ze severozápadní strany nedokončený městský blok, který se nachází mezi ulicemi Pobřežní, Jízdeckou, Palackého náměstím a ulicí sady Pětatřicátníků. Dokončený blok bude přibližně ve svém středu rozdělen pěší komunikací spojující Pobřežní ulici s Palackého náměstím. Objekt se skládá ze dvou vzájemně funkčně a stavebně propojených celků – provozní budovy a vlastní budovy divadla. Výrazným architektonickým prvkem je jižní vstupní fasáda evokující svojí podobou divadelní oponu.

Členění divadla na provozní a divadelní budovu odpovídá provozní logice funkčního schématu objektu, jehož podoba vznikla na základě zkušeností samotných divadelníků s běžným chodem scény. V hlavní budově s divadelními sály bude zázemí orchestru a sboru, sklad rekvizit a zásobování. Druhá, pětipatrová budova bude sloužit k umístění divadelního zázemí, šaten a kanceláří a bude fungovat jako zvuková bariéra před hlukem z přilehlé komunikace. Oproti Komornímu divadlu zde bude větší sál pro pět set diváků a také druhá menší scéna pro komornější přestavení s kapacitou dvě stě diváků. Obě scény budou maximálně flexibilní, jelikož jedním z nejdůležitějších požadavků bylo umožnit produkci čtyř uměleckých souborů: činohry, muzikálu a operety a také opery a baletu.

Na novou scénu se těší i šéf souboru muzikálu a operety Roman Meluzín:
“Ve Velkém divadle můžeme odehrát pouze jeden nový titul ročně, ostatní prudukci jednoznačně limitují technické možnosti Komorního divadla. V novém divadle náš soubor bude moct uvádět i tituly, na které jsme právě kvůli vysokým technickým nárokům dosud nedosáhli. Tak se náš repertoár stane kvalitnějším a pestřejším.”

Dodavatelem stavby za 818,5 milionu korun je akciová společnost HOCHTIEF CZ. Stavět se bude podle projektu navrženého architektonickou a projekční kanceláří Helika, který vychází z původního návrhu portugalské architektonické kanceláře. První představení by se na nové scéně mělo odehrát v září roku 2014.

Foto: Vítězslav Sladký