Muzikál Papežka německých autorů Dennise Martina, Christopha Jilo a Petera Scholze měl svoji světovou premiéru v roce 2011 v Německu ve městě Fulda. Zmíněná inscenace vznikla v koprodukci s Městským divadlem Brno, následně pak byl tento strhující muzikál uveden také na jevišti Hudební scény MdB. Příběh papežky Jany si získal jak brněnské publikum, tak přízeň odborné kritiky. Hana Holišová byla za ztvárnění titulní role dokonce ověnčena Cenou Thálie.

Během prvním víkendu nového roku mohli němečtí diváci znovu prožívat dramatický osud Jany, která souhrou pohnutých okolností usedne na papežský stolec, tentokrát v Ingolstadtu a s českými herci. Po nastudování muzikálu Les Misérables (Bídníci) v angličtině pro červencový mezinárodní hudební Festival de Wiltz v Lucembursku, si museli tentokrát herci MdB osvojit své role v jazyce německém. V obou případech se jedná o více než tříhodinová představení se značným textovým rozsahem, složitými dějovými situacemi a komplikovaným příběhem, kdy je pro diváka rozumět textu skutečně zásadní.
Proto se režisér Stanislav Moša rozhodl obsadit do ústředních rolí (Jana, Aeskulapius, Anastasius, Arsenius, Fulgentius, Rabanus a dítě Jana) německé herce, ostatních úloh se však bravurně zhostili brněnští herci a herečky. Mnoho diváků se o přestávce dokonce chodilo ptát uvaděček na národnost představitele markraběte Gerolda (Robert Jícha) či matky Gudrun a římské kurtizány Mariozy, které si zahrála Tereza Martinková. Na jevišti Staatstheatru Ingolstadt však ovládli své náročné role v původní jazykové předloze také Stanislav Slovák, Jan Mazák, Jakub Przebinda, Alan Novotný, Lenka Janíková, Hana Kováříková, Kristian Pekar a mnozí další. Odměnou za jejich úsilí jim byl po čtyři večery bouřlivý potlesk sedmisethlavého publika ve zcela vyprodaném sále, v němž při druhé repríze nechyběli ani samotní autoři.

Foto: jef Kratochvil