Zajímavá aktualita dorazila z Brna z podvečerní volby Akademického senátu JAMU, který volil rektora akademie pro nadcházející čtyřleté období. Vítězným kandidátem se stal stávající rektor školy, profesor Ing. MgA. Ivo Medek, PhD. Připomeňme, že JAMU je jedinou vysokou školou, která u nás vychovává profesionální muzikálové herce. Ateliéry muzikálového herectví se zároveň významně podílí na tvorbě a repertoáru nového brněnského Divadla na Orlí.

Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU) je veřejnou vysokou školou s uměleckým zaměřením. Byla založena 12. září 1947 v Brně a její vznik byl inspirován postavou světoznámého hudebního skladatele Leoše Janáčka, který již za svého života usiloval o zřízení hudební akademie v Brně. To se mu nepodařilo, stal se však spolu s Vilémem Kurzem profesorem mistrovské školy Pražské konzervatoře s přidělením do Brna. Na tuto školu JAMU navázala. Dnes se v hudebně i divadelně orientovaných oborech na svoji uměleckou praxi připravuje na 500 studentů. V letech 2010–2012 postavila JAMU hudebně-dramatickou laboratoř “Divadlo na Orlí”, jež bylo loni slavnostně otevřeno premiérou muzikálu Footloose aneb Tanec není zločin.

Skladatel a pedagog Ivo Medek se narodil 20. července 1956 v Brně. Vystudoval nejprve VUT v Brně, pak na Hudební fakultě JAMU u prof. Aloise Piňose magisterský i doktorský studijní program v oboru kompozice. V roce 2001 byl na HAMU v Praze jmenován docentem v oboru Hudební umění – skladba a v roce 2006, tamtéž, úspěšně absolvoval i profesorské řízení. Od roku 2002 byl děkanem Hudební fakulty JAMU. Jako pedagog se lvo Medek uplatňuje na vysokých školách již od roku 1982, na JAMU od roku 1990. Součástí jeho pedagogické činnosti je řadu let i vedení mezinárodních kurzů pro skladatele a perkusionisty – Percussion Workshop v Trstěnicích. V zahraničí působil na mnoha nejprestižnějších vysokých uměleckých školách a také jako člen renomovaného Komponisten-Forum na Darmstadtských prázdninových skladatelských kurzech nebo ve významných německých institucích, jakými jsou Gesellschaft für Neue Musik Köln, Zentrum für Neue Musik Dresden nebo Zentrum für Neue Musik Weimar. Byl rovněž vyhlášen organizací OSA nejúspěšnějším skladatelem vážné hudby za rok 2009.

Foto: Archiv JAMU Brno