Světelný design, razantně se vyvíjející nový umělecký směr, bude možné nyní konečně i v České republice studovat na vysoké škole – od příštího akademického roku 2013/2014 na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Ještě do konce měsíce března mohou zájemci posílat přihlášky na adresu školy. U nás nezvyklý obor budou studovat maximálně čtyři studenti. Jedním ze specializovaných předmětů bude například osvětlování architektury. V italském Miláně se dokonce každoročně pořádá Festival světelného designu (Light Exhibition Design), jenž se soustředí hlavně na osvětlení budov a desítky historických staveb se ocitá v hávu tisíců různobarevných žárovek.

„Práce se světlem a projekcemi se ve světovém a postupně i v českém divadle vyvíjí v samostatnou uměleckou disciplínu. Světelný designer se stává často důležitým členem inscenačních týmů vedle režiséra, scénografa nebo kostýmního výtvarníka. Ukazuje se, dnes už v divadle nestačí pouze osvětlovači, ale že je zapotřebí připravit výtvarně cítící tvůrce, kteří budou zároveň připraveni zvládat moderní technologie,“ vysvětlje profesor brněnské akademie Josef Kovalčuk vznik nového oboru.

Půjde o magisterské dvouleté studium, hlásit se mohou absolventi bakalářského studia oborů jako je scénografie, režie, jevištní technologie, případně výtvarných škol. Základem studia bude tvorba akademických i praktických projektů v oblasti činoherního, muzikálového a operního divadla. Důležitá bude práce s moderními technologiemi, novými typy osvětlovacích i projekčních programů. Zároveň budou studenti vzděláváni v oblasti scénografie i v některých divadelních disciplínách. Škola plánuje obor nabídnout toliko kvartetu studentů.

„Tento počet je dán zejména tím, že v rámci studia budou posluchači pracovat s technologiemi, jejichž množství je omezené. Zároveň půjde o studium značně individualizované. Uplatnění by absolventi měli najít jak v divadlech, kde je pociťovaný nedostatek odborníků schopných pracovat s moderními technologiemi, tak v médiích či dalších kulturních zařízeních,“ vysvětluje profesor Kovalčuk. Absolventi by podle něj měli být připraveni také k realizacím architektonického svícení, návrhům osvětlení výstav, filmovému a televiznímu svícení, světelnému designu v zábavním průmyslu (koncerty populární hudby, události a show).

Ve dvoukolovém přijímacím řízení zájemci musí prokázat znalosti z oblasti dějin umění a divadla (výrazný kulturní a společenský rozhled, mimořádný zájem o různé druhy umění, znalost významných děl).
„Dále bude požadována znalost základů scénografie, jevištní technologie a také alespoň jednoho cizího jazyka. Důležitá je schopnost kreativního myšlení směřujícího k samostatné umělecké činnosti. Ve druhém kole budou mít uchazeči za úkol vypracovat analýzu zadaného dramatického textu s důrazem na prostorové, světelné a barevné řešení vybraných situací,“ doplnil profesor Kovalčuk.

Podobné studijní obory existují v zatím jen v zahraničí. K novým oborům na Divadelní fakultě JAMU patří dále kupříkladu obor Audiovizuální tvorba a divadlo.
Přihlášky ke studiu Světelného lze podávat do konce března. Přijímací řízení se uskuteční v červnu. Adresa DIFA (pro odeslání přihlášky + kontakt na případné dotazy):

DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno; tel.: 542 591 303; fax: 542 591 352;
e-mail: oulehlova@jamu.cz; web: http://difa.jamu.cz

Ilustrační foto: ledfestival.it