V sobotu 19. října 2013 v 16 hodin proběhne ve foyer Velkého divadla v Plzni slavnostní křest publikace Vendelín Budil a Plzeň – Po plzeňských stopách V. Budila z Edice významné plzeňské kulturní osobnosti. Křest se symbolicky uskuteční v den výročí narození Vendelína Budila. Akce se zúčastní primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa a náměstkyně primátora města Plzně pro oblast kultury Bc. Eva Herinková a prapotomci rodu Budilů Ian Kodet, Anna Polívková, Vendula Burger a další.

Publikaci vydává statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně ve spolupráci se známou plzeňskou novinářkou a publicistkou Markétou Čekanovou u příležitosti 85 let od úmrtí prvního ředitele plzeňského divadla Vendelína Budila. Kniha, která vychází v nákladu 3 000 kusů, bude bezplatně k dispozici občanům a návštěvníkům města v trojjazyčné mutaci (Čj, Aj, Nj) v Informačním centru města Plzně, kulturních institucích aj. Jde o druhou publikaci z Edice významné plzeňské kulturní osobnosti, jíž město Plzeň vzdává hold výjimečným uměleckým a kulturním osobnostem, které žily a působily ve městě Plzni. Prvním počinem v této edici byla loňská publikace o Jiřím Trnkovi.

Vendelín Budil (19. října 1847 Praha – 26. března 1928 Plzeň) patří ´k nejvýznamnějším českým hercům, divadelním hodnostářům, teoretikům a režisérům přelomu 19. a 20. století. V letech 1888 – 1900 řídil vlastní velmi úspěšnou divadelní společnost v aréně v Plzni. V 90.letech 19.století byla tato společnost nejlepším činoherním tělesem po Národním divadle v Praze . Od března 1902 do roku 1912 řídil nové Městské divadlo v Plzni (nynější Velké divadlo, hlavní scéna DJKT Plzeň). Jeho nejproslulejší rolí byl Král Lear, kterou nastudoval opakovaně v letech 1878, 1885 a 1904. K dalším významným postavám patřil Richard III. či Rostandův Cyrano z Bergeracu. Po pracovním úrazu byl v roce 1912 penzionován. Nadále však hostoval jak v Plzni, tak v Praze. Od roku 1910 byl předsedou Svazu českých divadelních ředitelů, v roce 1918 členem slavnostního výboru pro jubilejní oslavy Národního divadla. Jeho potomci, dcera Anna Steimarová, vnučka Jiřina Steimarová, pravnuk Jiří Kodet, pravnučka Evelyna Steimarová a prapravnučky Barbora Kodetová, Vendula Prager-Rytířová a Anna Polívková se stali také herci. Za svůj život nastudoval 1275 rolí. Jeho podobizna v úloze krále Leara visí v Shakespearově domě ve Stratfordu nad Avonou jako pocta Anglie tomuto vynikajícímu českému herci. V Plzni i Praze jsou po Budilovi pojmenovány ulice.