Z Národního divadla moravskoslezského Ostrava přišla zpráva, že dirigent Jakub Žídek byl šéfkou souboru Gabrielou Petrákovou – Haukvicovou a se souhlasem umělecké rady jmenován hudebním ředitelem souboru opereta – muzikál. Dosavadní hudební ředitel Karol Kevický odchází do Státního divadla Košice, kde bude působit ve funkci šéfa opery, v níž vystřídá Paola Gatta, který byl odvolán poté, co jej někteří členové souboru obviňovali z mobbingu a psychického teroru. Karol Kevický však bude i nadále v ostravském divadle dirigovat.

Nově jmenovaný hudební ředitel souboru opereta – muzikál Jakub Žídek se poprvé v nové funkci ujme hudebního nastudování pohádkového muzikálu Mrazík autorů Nikolaje Budaškina a Borise Urbánka, jehož premiéra bude 8.12.2011 v 18.30 hodin v Divadle Jiřího Myrona.

MgA. Jakub Žídek studoval hru na varhany na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, navštěvoval Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor sbormistrování ve třídě prof. Lumíra Pivovarského. V roce 2008 úspěšně ukončil magisterské studium, obor dirigování orchestru, na JAMU ve třídě doc. Rostislava Hališky. Absolventským koncertem s Janáčkovou filharmonií Ostrava začala spolupráce s tímto předním českým symfonickým tělesem. V sezóně 2007-2008 pracoval jako sbormistr operního sboru ve Slezském divadle Opava, kde v současné době působí jako korepetitor. Vyučuje na Církevní konzervatoři v Opavě a na Fakultě umění při Ostravské univerzitě působí jako dirigent a korepetitor Operního studia. Dirigoval např. Filharmonii Brno, Moravskou filharmonii Olomouc, Filharmonii Bohuslava Martinů, orchestr Národního divadla Brno či Janáčkův akademický orchestr.