Tak jako každoročně, i letos oslavíme 27. března Světový den divadla. V Čechách tento svátek všech herců, dramatiků, inscenátorů i kulturněmilovné veřejnosti předznamenalo už před týdnem udílení Cen Thálie a my jen pro pořádek připomínáme, že letos v kategorii muzikálu a operety zabodovali Petr Gazdík a Markéta Tallerová.

Ustavení Světového dne divadla navrhl nejdříve v Helsinkách a potom ve Vídni na 9. světovém kongresu Mezinárodního divadelního ústavu v červnu 1961 prezident Arvi Kivimaa jménem Finského střediska Mezinárodního divadelního ústavu. Tento návrh podporovaný skandinávskými středisky byl schválen aklamací a uznán organizací UNESCO. Jeho smyslem je vést divadelníky na jevištích i obecenstvo v sálech k zamyšlení nad posláním a úlohou divadla, vyjádřit solidaritu divadelníků celého světa, podpořit jejich úsilí o prosazování základních morálních a společenských vlastností uměleckými prostředky, napomáhat myšlenkám vzájemného porozumění mezi národy. I proto je součástí tohoto svátku každoročně PROVOLÁNÍ mezinárodně uznávané umělecké osobnosti, které je 27. března přečteno na mnoha divadelních jevištích celého světa. V roce 1994 byl jeho autorem Václav Havel. Letošní POSELSTVÍ napsala jedna z nejvýznamnějších britských hereček – Judith Olivia DENCH.
Náš internetový magazín se připojuje k většině seriózních kulturních médií a přetiskuje její provolání v plném znění:

MEZINÁRODNÍ POSELSTVÍ
Světový den divadla je příležitostí oslavit divadlo v jeho nespočetných podobách. Divadlo je pramenem zábavy a inspirace a má schopnost propojovat nejrůznější kultury a lidi naší planety. Ale divadlo je i něco víc – je také příležitostí vychovávat a informovat.
Divadlo se hraje po celém světě a nejen v tradičních divadelních prostorách. Představení se mohou odehrát v zapadlé vísce v Africe, pod horami Arménie, na malém ostrůvku v Pacifiku. Všechno, co potřebuje, je prostor a diváci. Divadlo má schopnost nás rozesmát, rozplakat, ale také přimět k zamyšlení a reflexi.
Divadlo je výsledkem týmové práce. Herci jsou lidé, kteří jsou vidět, ale překvapující je počet těch, kteří vidět nejsou. Přitom jsou stejně důležití jako herci a dík jejich různým a speciálním dovednostem může vzniknout představení. Také oni se podílejí na triumfech a úspěších představení.
27. březen je oficiálně Světovým dnem divadla. Avšak každý den by měl být dnem divadla, protože máme odpovědnost za pokračování v jeho tradici: bavit, vychovávat a vzdělávat naše obecenstvo, které dává naší práci smysl.
Judi DENCH

Foto: Archivní portrét Judi Dench