Hudební festival Za poklady Broumovska

Kostel sv. Michaela ve Vernéřovicích na Broumovsku, jeden ze skupiny jedenácti kostelů otce a syna Dientzehoferových, které se letos staly národní kulturní památkou, má podobně jako další místa v tomto kraji s nezaměnitelnou atmosférou svůj genius loci. Na vyvýšeném místě, a přece skryt za zelenými korunami stromů, je chrám místem, které vybízí k zamyšlení. A také místem, kde už třetím rokem zní původní halali účastníků mezinárodních Letních hornových kurzů, které se konají v Broumovském klášteře v rámci hudebního festivalu Za poklady Broumovska. Letos je účast na nich rekordní.

Halali je unikátní počin

Do Broumova se sjelo 85 malých a mladých hornistů a přesně tento počet koncertoval pod korunami stromů s modrým nebem nad hlavou před vernéřovickým kostelem. Halali je unikátním počinem – festival se obrátí na konkrétního skladatele, který pro festival komponuje. V letošním roce oslovila ředitelka festivalu Tereza Kramplová držitele Českého lva za rok 2016 za hudbu k filmu Masaryk, skladatele, dirigenta a jazzového pianistu Kryštofa Marka.

Koncert pro harfu a malý orchestr

Pro festival 2022 složil Kryštof Marek Koncert pro harfu a malý orchestr opěvující Broumovsko se sugestivním názvem Krajina paměti (ve světové premiéře zazněl v podání harfenistky Kateřiny Englichové a Filharmonie Hradech Králové 25. 6.) a slavnostní Halali pro účastníky kurzů. Ti je musí nastudovat pod vedením lektorů během prvních tří dnů, protože již třetí den jej právě ve Vernéřovicích poprvé hrají. Kryštof Marek zkomponoval Halali jako čtyřvětou skladbu o pěti hlasech. A sametový zvuk lesních rohů se v jeho působivě optimistické plné melodice proplétal, nesl se otevřeným prostorem rámovaným zdmi kostelíka Kryštofa Dientzehofera a svěží zelení, aby se vznesl vzhůru nad kostelní věž. Osm desítek horen se zcela přirozeně stalo součástí místa a jejich hlas součástí přírody, v níž šumí listí a zpívají ptáci. Prostranství před kostelíkem zaplnily ovšem nejen hornisté, ale i početné publikum, které toto ´entrée´ oceňovalo spontánním potleskem. Mezi diváky nechyběl ani sám autor. A účastníky přivítal i starosta Vernéřovic Tomáš Havrlant.

Jak nápad vznikl

„Se Zuzanou Rzounkovou jsme dlouho přemýšlely o tom, čím bychom kurzy ozvláštnily, aby byly více zajímavé i pro účastníky,“ říká o tom, jak se nápad originálního Halali zrodil, ředitelka festivalu a vedoucí projektu hornových kurzů Tereza Kramplová. „Chtěli jsme novinku, která bude originální, a současně jsme chtěli dát příležitost soudobým skladatelům, generovat novou hudební literaturu pro lesní roh. Tak jsme před třemi lety vymyslely Halali pro všechny účastníky. Poprvé v roce 2019 zazněla úprava nejstarší dochované instrumentální skladby ´Trubačská´. Loni zaznělo Halali Tomáše Illeho,“ připomíná Tereza Kramplová. Halali je vlastně lovecký signál, který původně sloužil k uvítání lovců – hrálo se ve chvíli, kdy se vyjíždělo na lov nebo tehdy, když na své panství přijel jeho urozený majitel. Tím byl slavnostně zahájen lov i příjezd šlechtice nebo panovníka. Jak Tereza Kramplová podotýká, v Broumově zazní Halali nejen na koncertě ve Vernéřovicích. „Naše kurzy jím také uzavíráme,“ usmívá se. Při letošní masivní účasti znělo i díky Markově nápadité kompozici, zdařile mísící klasické a filmové kompoziční prvky zvlášť působivě. „Čím větší počet hornistů, tím lépe. Posluchačsky je to samozřejmě zajímavější. Za poslední tři roky sleduji, že koncert účastníků ve Vernéřovicích začíná být více navštěvován veřejností, přesto, že se nekoná v sobotu, ale v běžný pracovní den, kdy zde lidé nejsou tak zvyklí chodit na koncerty. A navíc do Vernéřovic není úplně snadná doprava. A domnívám se, že i Halali pro všechny účastníky, tedy něco neobvyklého, je to, co publikum na koncert láká,“ říká Tereza Kramplová.

Halali ještě jednou

Halali Kryštofa Marka provedou účastníci kurzů ještě jednou – v sobotu 6. 8. dopoledne na nádvoří Broumovského kláštera při slavnostním ukončení kurzů. Zde zazní ještě další komorní skladby, které účastníci během týdne nastudovali. V pořadí již 17. ročník festivalu Za poklady Broumovska se koná od 1. 5. do 27. 8. v kostelích Broumovska, Letní hornové kurzy v Klášteře Brumov se konají letos již po osmé.