Plzeňská filharmonie byla nominována na prestižní německou hudební cenu Opus Klassik za nahrávku skladeb Ermanna Wolf-Ferrariho z roku 2021. Na disku najdeme skladatelův Houslový koncert D dur, op. 26 v podání Albana Beikirchera a Divertimento, op. 20, Plzeňskou filharmonii řídil její současný šéfdirigent Chuhei Iwasaki. CD bylo vydáno německou agenturou Ars Produktion.  Ceny, které budou předány druhý víkend v říjnu, se udělují ve 27 kategoriích hudebním osobnostem a za významné nahrávací počiny v oblasti klasické hudby.

Autor skladeb Ermanno Wolf-Ferrari

Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948) původním jménem Hermann Friedrich Wolf se narodil v Benátkách. Jako syn italské matky a německého otce vyrůstal mezi dvěma jazyky a také dvěma kulturními světy. Po raných kompozičních pokusech nasměroval svůj zájem do oblasti operní. Jeho věhlas se postupně šířil a díla byla hrána po celé Evropě i USA. Největší úspěch sklízely komické opery, například Zuzančino tajemství. První světová válka skladatele silně zasáhla a ovlivnila i jeho styl, následná tvorba se stala temnější (opera Sly). Jeho pozdně romantický, spíše konzervativní hudební jazyk v sobě slučuje to nejlepší z kultury italské i německé.

CD nahrávka v podání Albaba Beikirchera

Wolf-Ferrariho houslový koncert zní na nahrávce v podání Albana Beikirchera, jenž má na svém kontě vedle rozhlasových nahrávek také četné CD nahrávky (vydány u společnostíARS, Sony BMG, Koesel, EMEC). Oceňovaná nahrávka Houslového koncertu Ermanna Wolf-Ferrariho za doprovodu Plzeňské filharmonie se stala Albem týdne Bavorského rozhlasu i ORF. Ve stejném roce rovněž vyšla u Amadeus-Verlag ve Winterthuru Beikircherova nahrávka jím objeveného Smyčcového kvartetu a moll stejného skladatele.

Albana Beikircher
Albana Beikircher

Dirigent Chuhei Iwasaki

Chuhei Iwasaki, japonský dirigent žijící a působící dlouhodobě v České republice (konzervatoř studoval v Tokiu, následně studoval na pražské konzervatoři skladbu a dirigování a dirigování na pražské HAMU) byl již od sezóny 2019/20 na pozici stálého hostujícího dirigenta Plzeňské filharmonie a od sezóny 2021/22 je jejím šéfdirigentem. Od roku 2019 je rovněž 2. dirigentem Slezského divadla Opava a již od roku 2014 pedagogicky působí na Pražské konzervatoři.

Chuhea Iwasaki
Chuhei Iwasaki

Další ocenění Plzeňské filharmonie

Plzeňská filharmonie je držitelkou už několika ocenění. V posledních letech obdržela Uměleckou cenu města Plzně za rok 2014 a 2015 v kategorii výjimečná kulturní událost roku. Cenu získala za koncert k Roku české hudby 2014 v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje, na němž uvedla Requiem Antonina Dvořáka, a za projekt Umělec a totalita. V roce 2017 získal Uměleckou cenu města Plzně za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let šéfdirigent Plzeňské filharmonie Tomáš Brauner za nastudování Dvořákova oratoria Stabat Mater s Plzeňskou filharmonii a Českým filharmonickým sborem Brno. Od roku 2013 je Plzeňská filharmonie pořadatelem multioborového festivalu Smetanovské dny a od roku 2021 Kruhu přátel hudby.