Plzeňská filharmonie připravila pro své posluchače netradiční umělecký zážitek – večer s melodramem. Tento čtvrtek v Měšťanské besedě bude patřit tomuto žánru a také je věnován významnému českému skladateli Jiřímu Antonínu Bendovi, jednomu z nejznámějších tvůrců melodramu 18. století.

Koncert, který zahajuje abonentní řadu B Plzeňské filharmonie, nese název Melodram – Benda: Ariadna na Naxu & Bezděk: Ariadne, řecký mýtus. V první části koncertu čeká posluchače Sinfonia č. 5 G dur od Jiřího Antonína Bendy. Následuje současné dílo Jiřího Bezděka a plzeňské publikum bude druhé, které jej uslyší. Ariadne, řecký mýtus – „Pocta J. A. Bendovi“ vzniklo pro Mezinárodní festival koncertního melodramu na žádost ředitelky festivalu, Věry Šustíkové. Nové přebásnění pochází z pera básnířky a znalkyně antické mytologie Karly Erbové. Sám autor o svém díle říká: „Zhudebnění těží z částečně romantizujících, ale i témbrových zvukových poloh a je tematicky formulováno vůči textu. Moje skladba se odbývá v jednom proudu, ale v průběhu lze zaznamenat i jednotlivé části. Jsou to útěk, tanec, po boji s Minotaurem a Naxos. Světová premiéra tohoto díla proběhla 15. 10. 2017 v Praze v Divadle Na Rejdišti. Recitují Apolena Veldová a Petr Stach.

Závěr koncertu, stejně jako úvod, bude opět náležet J. A. Bendovi – Ariadna na Naxu – melodram pro dva hlasy a orchestr. Toto dílo napsat autor pro svoji ženu Charlotte, která hrála ve světové premiéře samotnou Ariadnu. V celém melodramu vystupuje pouze Ariadna a Theseus. Ten se dívá na spící Ariadne na ostrově Naxu, na který dopluli potom, co Theseus zabil Minotaura, kterého se bály celé Atény. Theseus má pocit, že jeho osud je nebýt svázaný s Ariadnou, poslechne svoje pocity a nechává Ariadnu opuštěnou na ostrově a odplouvá. Když Ariadna po probuzení zjistí, že je sama uvíznutá na ostrově, že ji opustil někdo, koho miluje a kvůli komu opustila veškerý předchozí život a rodinu, spáchá sebevraždu. Ariadnu ztvární Ivana Jirešová, Thesea Petr Stach.

Mluvené slovo režírovala Věra Šustíková. Filharmonici budou hrát pod taktovkou známého muzikálového dirigenta Jiřího Petrdlíka. Totožný program už zazněl 15. října 2017 v Koncertním sálu Pražské konzervatoře Praha.

Dirigent Jiří Petrdlík