Světelný design, razantně se vyvíjející samostatný umělecký směr, bude možné nyní konečně i v České republice studovat na vysoké škole – od příštího akademického roku 2013/2014 na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Zájemci se mohou hlásit do konce března.