V minulém týdnu se sešla umělecká rada Divadla J.K.Tyla v Plzni, aby projednala výroční zprávu za rok 2008. Jak jsme již v našem magazínu psali, jedním z hlavních bodů jednání byla plánované stavba nové divadelní budovy a prezentace tohoto projektu před novináři a odbornou veřejností. Slíbili jsme vám další podrobnosti ohledně činnosti divadla v minulém roce a proto se k zveřejněným zajímavostem vracíme. Samozřejmě nás budou zajímat nejvíce události, které se bezprostředně týkají muzikálového a operetního dění v plzeňském divadle.

Zasedání umělecké rady se zúčastnili její členové – známá herečka a bývalá ředitelka Divadla na Vinohradech Jiřina Jirásková /předsedkyně UR/, choreograf Pavel Šmok, hudební skladatel Petr Kofroň, herečka Jana Hlaváčová, teatrolog prof. Jaroslav Vostrý, režisér Ladislav Smoček, publicista doc.Viktor Viktora, choreograf Pavel Ďumbala a uznávaný plzeňský chirurg a milovník umění prof. Jiří Valenta. Za divadlo to pak byl ředitel doc. Jan Burian a všichni šéfové uměleckých souborů – režisér Roman Meluzín /muzikál a opereta/, herec Pavel Pavlovský /činohra/, choreograf Jiří Pokorný /balet/ a koncertní mistr Jiří Pánek /opera/. Jako hosté zasedání navštívili zástupci politické reprezentace města, kraje a Senátu ČR. Všichni zúčastnění se shodli, že DJKT loni splnilo stanovené cíle a v některých ukazatelích je i překročilo. Potvrdila se správnost konceptu vícesouborového divadla jako kulturně společenského centra pro širokou veřejnost /vedle DJKT je pouze Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě čtyřsouborovou scénou/.

Činoherní soubor uvedl v roce 2008 šest nových inscenací, soubor opery dvě české a tři světové opery, kolektiv baletu dvě zcela nové divadelní adaptace /vedle Fausta to byl taneční muzikál Čachtická paní/ a soubor muzikálu a operety pak přivedl k premiéře čtyři inscenace. V nich nalezl dobrou rovnováhu mezi domácím a světovým repertoárem. S velkým diváckým ohlasem se setkaly inscenace KOLOČAVY, inspirované lidovou moravskou hudbou v moderním hávu, ULIČNICE, vycházející z tradic českého hudebního divadla mezi světovými válkami i nové nastudování dnes již klasického muzikálu ŘEK ZORBA. Zvláštní ocenění si zaslouží rovněž pokus o v Čechách dosud neuváděný klasický americký muzikál CAROUSEL. Soubor operety se po provedených reformách zformoval v ambiciózní těleso, kterému se díky promyšlené dramaturgii s důrazem na adresnost jednotlivých titulů daří přivést do hlediště různé vrstvy diváků.

Představení Divadla J.K.Tyla zhlédlo v roce 2008 celkem 199.311 diváků, z nich přes 167 tis. na mateřských scénách v Plzni /Velké divadlo, Komorní divadlo a Klub KD/. Průměrná návštěvnost činila vynikajících 85,68% při průměrné ceně vstupenky ve výši 135Kč. Výhod předplatného v minulém roce využívalo 10.244 osob. Divadlo mělo na repertoáru celkem 46 titulů a ve sledovaném období odehrálo rovných 500 představení. Krom běžného provozu se pětkrát umělci prezentovali v rámci Klubu mladých diváků /vybranému představení předchází beseda s tvůrci/, provedli 22 dopoledních představení pro školy a čtrnáctkrát hráli pro seniory za zvýhodněné vstupné.

DJKT Plzeň se také častokrát úspěšně prezentovalo v zahraničí, tentokrát v Německu a Švýcarsku. V rámci umělecké produkce divadlo dlouhodobě spolupracuje s Plzeňským dětským sborem, Baletní školou DJKT a v koprodukci s Filharmonií Hradec Králové realizoval baletní soubor představení baletu Coppélia v dubnu 2008. Již každoroční tradicí se stal Divadelní ples v Měšťanské Besedě, kde vystoupili zástupci všech souborů. S nezvykle velkou odezvou se setkala i výstava Divadelní kostýmy – od myšlenky k realizaci, která proběhla na třech místech: v mázhauzu plzeňské radnice, v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee /SRN/ a v Avalon Business Center. Nejčastěji „exportovanou“ inscenací byl taneční muzikál Edith – vrabčák z předměstí, který se sedmkrát hrál v Městském divadle Karlovy Vary.

Divadlo J.K.Tyla v Plzni je už tradičně spolupořadatelem a hlavním organizátorem zářijového prestižního Mezinárodního festivalu DIVADLO. Zúčastnilo se i 28.ročníku Smetanovských dní, Soutěžní přehlídky tanečního umění ČR a festivalu DOKOŘÁN pro hudební divadlo v Brně, tentokrát 17.června 2008 s inscenací westernové hudební revue Limonádový Joe. Velká pozornost je věnována i koncertní činnosti – loni probíhala nejen série nedělních matiné ve foyeru Velkého divadla, ale kupříkladu také novoroční Balet Gala ve Weidenu, S operetou kolem světa ve Velkém divadle, Galakoncert z oper Giacoma Pucciniho ve Zwieselu, tradiční Vánoční koncerty nebo galakoncerty festivalu Jazz bez hranic.

Umělci plzeňského divadla často bodují na nejrůznějších přehlídkách a jsou laureáty různých cen. Plaketu Bohumila Kulhánka obdržela herečka Zorka Kostková, pěvec Jevhen Šokalo a sbormistr opery Zdeněk Vimr, cenu Plzeňský Orfeus člen operního souboru Jan Fraus a Dominika Kopecká a Visegrádská cena za rok 2007 byla na 18. zasedání ministrů kultury zemí Visegrádské skupiny v červnu 2008 udělena Mezinárodnímu festivalu Divadlo. Mezi cenné úspěchy lze započítat i nominace na Ceny Thálie. V širších nominacích se objevila Michaela Badinková za roli Roxie Hartové v inscenaci muzikálu Chicago, Tomáš Kořínek za úlohu Golvanza v operní aktovce Španělská hodinka a sólistka baletu DJKT Ivona Jeličová za výkon v titulní roli baletu Raymonda na scéně ND Brno. Skalp nejcennější získala pro plzeňský soubor muzikálu a operety v konkurenci Lucie Bílé nakonec Zuzana Krištofová – Kolářová za vynikající jevištní výkon v úloze Velmy Kellyové z muzikálu Chicago v režii Romana Meluzína. K této mimořádné události jsme v našem magazínu uveřejnili aktuálně samostatný článek a následně rozhovor s oceněnou umělkyní.

Celkové náklady DJKT Plzeň v loňském roce dosáhly výše 178,8 mil. Kč. Vlastní výnosy /zahrnují tržby ze vstupného a prodeje zboží/ činily 23,3 mil. Kč, zřizovatelem byl poskytnut příspěvek 132,2 mil. Kč, Ministerstvem kultury ČR částka 6,8 mil. Kč a Plzeňským krajem 6 mil. Kč. Zajímavostí určitě je, že nejvyšší částkou se na utrženém vstupném ze všech čtyř souborů podílel právě soubor muzikálu a operety, který divadlu za 151 odehraných představení vydělal 7.833.138 Kč při průměrné ceně vstupenky 137 korun.

Divadlo J.K.Tyla v Plzni dlouhodobě plní mimořádné nároky na kvalitní uměleckou produkci a je jednou z významných /ne-li nejvýznamnější/ kulturních institucí ve městě. Široce žánrově i esteticky zaměřený repertoár nabízí vyváženou nabídku titulů pro nejrůznější divácké skupiny. DJKT se také aktivně podílí na přípravě kandidatury města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury v roce 2015. Doufejme, že o budoucnost této čtyřsouborové scény bude i nadále dobře postaráno.

Foto:
1. Pavel Křivánek – muzikál Koločava
2. Vítězslav Sladký – zasedání UR DJKT 30.března 2009
3. Josef Hrubý – muzikál Řek Zorba