Radka Sehnoutková

Radka Sehnoutková

Lákavý výlet do operetního světa i do světa divadelního ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století nabízí koncert Zlatý věk operety, který se koná v Plzni v Domě hudby 22. února od 19.30 hodin. Koncert doplněný mluveným slovem mapuje situaci v oblasti operetního žánru v Čechách i v Plzni.

Árie a dueta z operet budou zpívat naši přední operní pěvci – držitel Ceny Thálie tenorista Jaroslav Březina a sólisté opery DJKT sopranistka Radka Sehnoutková a barytonista Dalibor Tolaš. Na klavír bude doprovázet dirigent Ivan Pařík, který má k operetám blízko díky četným inscenacím ´lehkonhé múzy´, které nastudoval a dirigoval u nás i v zahraničí. Koncert přináší díky nápadité dramaturgii širokou škálu skvělých operetních melodií, známých i těch, které hned tak slyšet nelze. Představí celou plejádu výborných komponistů a jejich děl.

Zazní melodie nejen ze slavných operet J. Offenbacha Orfeus v podsvětí, ze Straussova Netopýra či Cikánského barona, z Hervého Mam´zelle Nitouche a z operet Oskara Nedbala Vinobraní a Polská krev. Ale publikum se může těšit i na hudební čísla z operetních titulů, jež se u nás uvádějí jen velmi zřídka, přitom v zahraničí patří mezi hojně inscenované a diváky oblíbené kusy. Na programu jsou proto árie a dueta z Boccaccia F. von Suppého, Ptáčníka C. Zellera, Žebravého studenta K. Millöckera či z Heubergerova Plesu v opeře a Giroflé-Girofla Ch. Lecocqa.

V průvodním slově publicistky Gabriely Špalkové se dozvíte nejen zajímavosti o divadelních produkcích a o způsobu inscenování hudebních děl, ale i o jednotlivých titulech a jejich autorech. Zazní i citaci z dobového tisku dokládající, že opereta byla diváky velmi žádaná, ale na růžích u nás ustláno opravdu neměla.

Koncert Zlatý věk operety v Plzni podpořila Nadace ČEZ a celý výtěžek ze vstupného je určen pro Městskou Charitu Plzeň. Lehkonohá Múza tak potěší v Domě hudby dvakrát. Publikum, kterému přinese radost z hudby a zpěvu, a Charitu, která za výtěžek ze vstupného bude moci přídit polohovací křeslo pro své klienty. Vstupenky je možné pořídit přes portál www.plzenskavstupenka nebo na obvyklých předprodejních místech.

Foto: Archiv redakce