Nové divadlo Plzeň, foto: Pavel Křivánek

Plzeňská kulturní veřejnost se doslova baví událostí z uplynulé soboty 23. září. V plzeňském Novém divadle spadla opona! Nikoli příslovečně – nečekejte bonmot, že „nějaká éra“ definitivně skončila, nýbrž fakticky.

Nové divadlo bylo otevřeno před třemi lety. Zahájení provozu provázela celá řada technických problémů, které se však daly omluvit „novými technologiemi“ a zkušebním provozem. Nedostatky se ovšem nezdařilo vychytat, takže se občas „cosi zasekne“, prodlužují se přestávky, eventuálně se v nejhorším případě představení ruší. Zkrátka, soudruzi z NDR zřejmě někde udělali chybu…

Korunu běžným provozním problémům nasadil sobotní pád plyšové opony, který v českém profesionálním divadelnictví zřejmě nemá obdoby a patří spíše do kategorie ochotnických vtipů. Došlo k němu po přípravách představení Sluha dvou pánů, které bylo následně zrušeno. Shodou šťastných událostí opona nikoho neusmrtila ani nezranila.

„K prošetření události byla přivolána Policie ČR, dále byl přizván nezávislý soudní znalec v oboru strojírenství a zástupci dodavatele.  V předběžném závěru došli soudní znalec a revizní technik dodavatele k tomu, že pád opony byl zapříčiněn kolizí oponového tahu s šálovým ramenem na levé straně jeviště v úrovni 6. patra. Ke kolizi došlo i přesto, že všechny provozní předpisy a technické normy byly dodrženy a zároveň nebylo shledáno pochybení obsluhujícího personálu. Pravděpodobnou příčinou kolizní dráhy bylo nepředvídatelné vychýlení šálového ramene vlivem pohybu látek opony vůči šále. Takovému vychýlení nebylo možné při spouštění opony předejít ani jej nebylo možné před započetím spouštění předpokládat. Oficiální závěr bude obsažen ve zprávě soudního znalce, ke které se následně vyjádří zástupce dodavatele a navrhne další úpravy a opatření, aby se podobná událost nemohla opakovat. Jeviště Nové scény DJKT zůstává uzavřeno do okamžiku odstranění poškozených částí technologie a následného vydání revizního posudku o bezpečném provozu celého jeviště. Předpoklad zprovoznění jeviště je v úterý 26. září 2017,“ říkají divadelníci trochu kostrbatě v tiskové zprávě.

Nejsem odborník na kolizní dráhy ani šálová ramena, ale jedno vím jistě: Přestože se v historickém Velkém divadle nachází opony hned tři, tedy slavnostní, látková a kovová, ani jedna se nestihla za 115 let zřítit. Těžko se pak divit, že po pádu stropu v nedalekém multikině před čtyřmi léty nemá plzeňská veřejnost o novodobých stavebnících valné mínění. Divadla zkrátka neumíme, neboť žádný Balšánek ani Helmer s Fellnerem už nežijí… Ale zas máme „fejzbůk“. Nebo si pusťte „jůtůbko“, kde koneckonců nějakého toho Sluhu dvou pánů jistě najdete. Doma v teple a v bezpečí.

Nové divadlo Plzeň, foto: Pavel Křivánek