Plzeňská filharmonie, foto: Lukáš Potůček

Tento týden začíná v Plzni 39. ročník multioborového festivalu Smetanovské dny, který se svých charakter vymyká z obvyklé dramaturgie festivalů jiných. Spojuje hudbu, literaturu, výtvarné umění, aby tématem daným Plzeňskými sympozii reflektoval dobu 19. století. Organizátorem festivalu je Plzeňská filharmonie. Tématem vyhlášeným sympozii pro letošní ročník je téma ´Zrození lidu v české kultuře 19.století´. „Celkem se do dramaturgie festivalu prolínají čtyři témata – téma vyhlášené sympozii, dále Bedřich Smetana a související odkazy, Vztah k Plzni a Plzeňskému kraji, Rok 2019 – slavná výročí a výročí slavných,“ říká ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová. Začátek festivalu i zahájení sympozií se v letošním roce konají ve stejný den, nabývá tedy na důležitosti idea propojenosti oborů a vzájemná reflexe, která stála u zrodu festivalu a je jeho ústřední myšlenkou.

Plzeňská sympozia a výstavy

Multioborový festival spojuje několik významným institucí – Plzeňskou filharmonii, Ústav dějin umění AV ČR, který ve spolupráci se Západočeským muzeem a Západočeskou galerií pořádá 39. ročník Plzeňských sympozií Utváření moderní představy o venkovu, vztahu k lidu, k lidové kultuře i manipulace těmito představami jsou důležitými tématy procházejícími 19. stoletím. A tomuto tématu se budou sympozia věnovat. Trvají až do 2. března. Na téma lidu a lidové kultury reagují hned tři výstavy. O lidu pro lidi: odraz lidové kultury v regionální literatuře 19. století ve Státní vědecké knihovně Plzeňského kraje, který začíná již 26. února a potrvá do 2.4. Přímo v den zahájení má vernisáž výstava Jdi na venkov! V Západočeské galerii Masné krámy, která představí výtvarné umění a lidovou kulturu v českých zemích v letech 1800 – 1960 a potrvá až do 12.5. A do třetice připomene osobnost architekta Jana Kouly výstava v Západočeském muzeu s názvem Jan Koula: národopisec a novorenesančník.

Zahájení a zakončení festivalu

Zahajovací koncert festivalu patří Plzeňské filharmonii a jejímu šéfdirigentovi Ronaldu Zollmanovi. Pod jeho taktovkou provedou 28. 2. od 19 hodin v Měšťanské besedě filharmonici Iluminace Benjamina Brittena a Symfonii č. 4 G dur Gustava Mahlera. Jako sólistka vystoupí sopranistka Sophia Burgos. Festival zakončí opět v Měšťanské besedě 28.3. Plzeňská filharmonie za řízení Tobiase Volkmanna a s naší přední harfenistkou Janou Bouškovou. Divadlo J. K. Tyla zařadilo do festivalového programu 17. 3. reprízu inscenace opery Zdeňka Fibicha Nevěsta messinská.

Literárně hudební pořady

Na téma sympozií přímo reaguje10.3. hudebně-literární matiné Konzervatoře Plzeň ´Nuže, jeď už, milá polko, šťastnou cestu!´ s Blankou Hejtmánkovou, Lenkou Bočanovou a studenty konzervatoře. Seznámí posluchače s tvorbou skladatelů a spisovatelů 19. století ovlivněných lidovou slovesností. Nepřímo se tohoto tématu dotkne 18. 3. i literárně hudební pořad, který ale v první řadě přibližuje osobnost významné literátky, kritičky a ženy bojující za práva žen na vzdělání Elišky Krásnohorské – Eliška Krásnohorská a česká opera. Připravili jej společně dirigent Ivan Pařík, jeden ze zakladatelů festivalu Smetanovské dny, a publicistka Gabriela Špalková. Skrze hudební čísla z oper komponovaných na libreta Krásnohorské a její poezii přiblíží její osobnost, život a dílo. Na pódium přivede členy opery i činohry DJKT Radku Sehnoutkovou, Dalibora Tolaše, Moniku Švábovou a Pavla Pavlovského, zpívat bude rovněž přední tenorista pražského Národního divadla a držitel Ceny Thálie Jaroslav Březina, na klavír doprovodí umělce Ivan Pařík. Oba pořady se konají v Domě hudby, který hostí řadu dalších komorních koncertů.

Radka Sehnoutková

Komorní koncerty

Hned 5. 3. zde vystoupí České noneto, jeden z nejstarších komorních souborů na světě, které slaví 95 let od svého vzniku. Na programu má díla J. B. Foerstera a Václava Trojana. Hned následující den je připraven koncert Wihanova kvarteta s díky J. Haydn, L. van Beethovena a P. I. Čajkovského. Setkat se zde můžete i s Musicou Bohemicou a Jaroslavem Krčkem, který vede soubor od jeho vzniku a přímo pro něj píše i skladby. A některé z nich také zazní na festivalovém koncertě. Dánsko-Česko-Slovenský večer je název pořadu 19. 3. s violoncellistkou Michaelou Fukačovou a klavíristou Mariánem Lapšanským, kteří budou hrát díla L. van Beethovena, A. Dvořáka, B. Martinů, A. Parta a E. Griega.

Ale nejenom Dům hudby je dějištěm festivalových koncertů. V kostele sv. Jana Nepomuckého má svůj koncert varhanice Irena Chřibková, který spolu s Martinem Opršálem (bicí, marimba, vibrafon) provede mj. díla J. S. Bacha a P. Ebena. Zde bude 27.3.koncertovat také Kolegium pro duchovní hudbu s Vítem Aschenbrennerem, které bude vystupovat spolu se souborem Consortium musicum Plzeň. Koncert komorního souboru Prague Radio Trio, které uvede ve světové premiéře dílo skladatele Tomáše Illeho Přísloví Šalamounova, se uskuteční v kostele Církve bratrské 17.3. Nová skladba vznikla přímo pro Smetanovské dny a jedná se o melodram pro hoboj, klarinet, fagot a recitátora. S triem vystoupí herec Svatopluk Schuller známý i z jiných projektů Plzeňské filharmonie. Na programu jsou dále díla B. Martinů, jehož 60. výročí úmrtí si připomínáme či Iši Krejčího. Západočeské hudební centrum připravilo na 11.3.koncert ve Studiu ČRo Napříč generacemi s díly J. Bezděka, P. Samiece, V. Špírala, K. Pexidra, J. Bažanta aj Slimáčka.

Mezi žánry

Připraveny jsou i mimožánrové koncerty. V Návštěvnickém centru Plzeňského Prazdroje je připraven pořad Tango a Capella Brava, na němž zazní nejznámější tanga z celého světa se zpěvačkou Michell Katrak. A na 21. 3. připravila filharmonie koncert s Jiřím Stivínem v Měšťanské besedě.

Pořady pro děti

Připraveny jsou i pořady pro děti. Detektivka v orchestru pro děti od 8 do 15 let scénáristy Martina Pášmy a skladatele Tomáše Illeho opět se S. Schullerem v hlavní roli. Koná se 3. 3.ve studiu ČRo. Dvě pohádky hraje pro děti Divadlo Pruhované panenky 15. 3. a 24.3.opět

ve studiu ČRo, a to O Sněhurce a O třech prasátkách. Pro děti a hlavně s dětmi – to je koncertu ZUŠ B. Smetany v DEPO 2015.

Doprovodné pořady

A jak se tančilo v době mládí B. Smetany, připomene v doprovodném programu v Návštěvnickém centru Plzeňského Prazdroje taneční představení s průvodním slovem a workshop Hany Tillmanové již 2.3.

Multioborový festival láká

Smetanovské dny mají před sebou zahajovací koncert, ale již absolvovaly prolog – Mezinárodní smetanovskou klavírní soutěž v listopadu 2018., jejímž pořadatelem je Konzervatoř Plzeň. Těmto koncertům již publikum tleskalo, ale ty, co jsou připraveny, na jeho potlesk čekají. A jak ukázal náš výčet, je se nač těšit. „Máme zde již 39. ročník multioborového festivalu Smetanovské dny a já i letos jsem hrdý, že právě náš kraj je hostitelem mnoha zahraničních i tuzemských umělců,“ říká mimo jiné hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. „Festival si za dobu své bezmála čtyřicetileté existence získal oblibu u posluchačů a pevné místo na české kulturní scéně. Vítejte v uměleckém prostředí, v říši hudby, která je nejsrozumitelnější řečí pro všechny národy, jež je spojuje pevným poutem. Těším se na opětovné setkávání s Vámi,“ zve na Smetanovské dny Lenka Kavalová.