V Plzni začal multioborový hudební festival Smetanovské dny.

Smetanovské dny 2022
Smetanovské dny 2022

Multioborový festival Smetanovské dny začal v Plzni 3. března Plzeňským sympoziem na téma ´Dílo a proměna myšlení v české společnosti 19.století´ a večer koncertem Plzeňské filharmonie, pořadatele festivalu. Na něm zazněl houslový koncert Ermanna Wolf-Ferrariho a Dvořákova Novosvětská pod taktovkou Chuheie Iwasakiho se sólistou Albanem Beikircherem. Festival zakončí plzeňští filharmonici 24. 3. pod taktovkou Tomáše Braunera a díly K. B. Jiráka, J. Temla a D. Elgara s violistkou Kristinou Fialovou.

V rámci festivalu vystoupí i Symfonický orchestr hlavního města prahy FOK rovněž pod taktovkou Tomáše Braunera a se sólistkou Kateřinou Kněžíkovou a díly J. Suka, B. Martinů a H. Berlioze. Bohatý hudební program komorních koncertů je připraven do Domu hudby. Vystoupí zde Wihanovo kvarteto, Smetanovo trio, Štěpán Rak, oje připraven klavírní recitál Igora Ardaševa, Smetanovo trio, na Štěpána Raka, Klavírní kvarteto Josefa Suka, Pražské smyčcové duo a Dechové kvinteto PKF, připraven je klavírní recitál Igora Ardaševa. A Bedřichu Smetanovi je věnován pořad s iniciátorem festivalu, dirigentem prof. Ivanem Paříkem a umělci, kteří vystupovali na festivalu od samého počátku – mezinárodně proslulým klavírním virtuózem Borisem Krajným, který účinkoval hned v prvním ročníku, s významným barytonistou Romanem Janálem, který se účastnil festivalových produkcí pravidelně v následujících letech a pánské trio doplní sólistka opery DJKT Ivana Veberová. Pořad je také připomínkou čtyřiceti let trvání festivalu. A o Bedřichu Smetanovi budou hovořit také v literární hudebním pořadu představujícím dva díly kritického vydání Smetanovy korespondence editoři těchto knih, a to v pořadu nazvaném Bedřich Smetana v dopisech, v jehož rámci bude znít dílo B. Smetany – jeho čtyři zřídka prováděné rané písně v podání sólistů opery DJKT R. Sehnoutkové a T. Kořínka, a dílo klavírní, které přednese Eli Kalčeva. Publikum se může sejít i nad knihou historika Zdeňka Hazdry „Jak šli tím zdejším světem… Rodinné album“ o rodině Zichových. V katedrále sv. Bartoloměje vystoupí soubor Schola Gregoriana Pragensis a Moravia Brass Band.

Divadlo J. K. Tyla uvede v rámci festivalu reprízu opery L. Janáčka Věc Makropulos, od jejíhož prvního uvedení uběhne v listopadu letošního roku 100 let.

Netradiční Slam poetry show se uskuteční v Návštěvnickém centru Plzeňského Prazdroje. Dětem jsou věnována představení „Úklona klasikům“ a „Pohádky pro malé i velké“ se Štěpánem Rakem.

Ústřední téma sympozia reflektují výstavy v Západočeské galerii a ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje.

Vstupenky na koncerty a jsou v prodeji v Plzni na náměstí Republiky 41 vedle informačního centra a na prodejních místech portálu Plzeňská vstupenka. Informace o festivalových slevách na www.smetanovskedny.cz