Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě – takové je téma 36. ročníku Smetanovských dnů. Mezinárodní multioborový festival přivede tentokrát do Plzně například dirigenta Kristjana Järviho, významné komorní soubory, ale i Marka Ebena či miniopery Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Oficiálně tradiční festival začíná 2. března a končí 24.3., mezioborová sympozia už běží.

Mezinárodní multioborový kulturní festival Smetanovské dny, jehož 36. ročník se bude konat v západočeské metropoli od konce února do 24. března, přinese na dvě desítky koncertů, atraktivní výstavy a doprovodný program. Koncertovat se bude tradičně v Měšťanské besedě, v Domě hudby, v Pekle, na Moving Station i v Českém rozhlase. Na koncertech a pořadech vystoupí významní zahraniční i domácí umělci a představí se i nastupující umělecká generace. Letošní téma, které všechny akce spojuje, je Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě. Zapojuje se do něj řada plzeňských institucí a AV ČR, která také vyhlašuje festivalové téma. „Vyhlašované téma se promítá do celkové dramaturgie festivalu stejně jako stálá témata Bedřich Smetana a související odkazy, vztahy k Plzni a nyní i nově evropský rozměr jako udržitelnost projektu EHMK 2015,“ charakterizuje ředitelka festivalu a pořádající Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová.

Mezioborová sympozia a výstavy
Festival uvádí už od 25. února mezioborová sympozia, která tak jako každým rokem pořádá Ústav dějin umění AV ČR a Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni a Západočeskou galerií v sále muzea. Festivalové téma mapují i výstavy. V Západočeském muzeu je připravena výstava s názvem Plzeň pohromami stíhaná, ve Státní vědecké knihovně bude 25.2. zahájena výstava mapující dramatické události Plzně, téhož dne v podvečer proběhne ve výstavní síni “13“slavnostní otevření expozice maleb Mikoláše Alše, Julia Mařáka a jiných tvůrců s názvem Živly v nás. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století.

Koncerty
Slavnostně festival zahájí 2. března, v den výročí narození Bedřicha Smetany, pietní akt u skladatelova pomníku, který obohatí literárně dramatické pásmo a vystoupení Plzeňského dětského sboru. Večerní slavnostní zahajovací koncert pak přivede do Plzně významnou osobnost. Dirigenta Kristjana Järviho, který bude večer v Měšťanské besedě řídit MDR Sinfonieorchester Leipzig. Toto hudební těleso je nejstarším rozhlasovým orchestrem v Německu a jedním z nejstarších na světě. V Plzni zahraje skladby Richarda Strausse Aus Italien, Římský karneval Hectora Berlioze a Římské pinie Ottorina Respighiho. Postava Kristjana Järviho je zárukou výjimečného hudebního zážitku. Tento rodák z Estonska, který vyrostl v USA, díky své lásce k hudbě a její rozmanitosti měl možnost spolupracovat s umělci napříč hudebními žánry. Propagátor nových směrů v klasické hudbě zkomponoval více než 100 hudebních děl a natočil přes 30 alb. Nominován byl i na prestižní cenu Grammy.

Z celé řady koncertů se ale mohou milovníci hudby těšit celý měsíc. „Jsem ráda, že pozvání přijalo Panochovo kvarteto i Dvořákovo trio, Marka Ebena s varhanicí Irenou Chřibkovou s pořadem Labyrint světa a ráj srdce, který uvedeme v kostele sv. Jana Nepomuckého. A také na žesťové seskupení Czech Brasss, Plzeňská filharmonie provede s hosty Špalíček Bohuslava Martinů,“ říká lenka Kavalová. Součástí festivalu bude i finále Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže, kterou pořádá Konzervatoř Plzeň. Finalisté této prestižní soutěže vystoupí na koncertě s Plzeňskou filharmonií pod taktovkou jejího šéfdirigenta Tomáše Braunera. V rámci festivalu budou uvedeny i inscenace DJKT. Smetanova Libuše, Flamendr podle J. K. Tyla a balet I. Stravinského Svěcení jara. Připraven je i off program na Moving Station či autorské čtení v restauraci-galerii Artamo.

Festival zakončí 24. března Severočeská filharmonie Teplice a Český filharmonický sbor Brno s dirigentem Charlesem Olivieri-Munroem. Zazní velkorysá a zřídka uváděná Druhá symfonie “Lobgesang“ Felixe Mendelssohna Bratholdyho.

Dětské pořady
Smetanovské dny svedou dohromady různé generace hudebníků. Renomované umělce i nastupující generaci. Nejen díky Mezinárodní Smetanovské klavírní soutěži, ale i dalšími pořady. Na začátku festivalu zpívá Plzeňský dětský sbor, Základní škola Bedřicha Smetany má v rámci festivalu svůj vlastní koncert. A další pořady jsou přímo určeny pro dětského diváka. „Zaměřujeme se i na dětského diváka, a tak je na programu festivalu i Dětská opera Praha s minioperami Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka, koncert ZUŠ Bedřicha Smetany i inscenace dětské opery v Divadle J. K. Tyla Kocour v botách Jiřího Temla,“ připomíná Lenka Kavalová. Kocour v botách je čerstvá novinka, měl velmi úspěšnou premiéru na Malé scéně DJKT v sobotu 20. února, kde se setkal s nadšeným přijetím publika. Jedná se o novou verzi opery, kterou Jiří Teml podle návrhů a dramaturgických úprav režisérky inscenace Lilky Ročákové Rybářové výrazně upravil. Například dokomponoval novou baletní hudbu a také upravil pěvecké party. Tato dětská opera je v Plzni vůbec poprvé inscenována jevištně. Před tím zazněla pouze koncertně v podání Kühnova dětského sboru. „Dobře zvolit operu pro nejmenšího operního diváka není snadné. Děti nejsou zvyklé vnímat v prvním plánu krásu hudby nebo lidského hlasu. Nemůžeme od nich očekávat, že vydrží dvě hodiny bez hnutí sledovat představení. Je důležité, aby se nenudily a dobře porozuměly ději, hudba by měla jejich zážitek násobit,“ říká Lilka Ročáková Rybářová.

Historie a současnost festivalu
Festival Smetanovské dny se v Plzni konal poprvé v roce 1981 jako čtyřdenní sympozium s originálními hudebními a výtvarnými akcemi zaměřenými k osobnosti a době Bedřicha Smetany. Jeho zakladateli byli tehdejší dirigent Divadla J. K. Tyla v Plzni Ivan Pařík a muzikolog Milan Pospíšil spolu s prof. Antonínem Špeldou. V život uváděli festivalovou ideu představitelé hlavních plzeňských kulturních institucí (DJKT, plzeňský rozhlas, Západočeská galerie, konzervatoř, svaz skladatelů) a badatelé ČSAV v Praze. Ve spolupráci s muzikoložkou Martou Ottlovou a historiky umění Tomáš Vlčkem a Romanem Prahlem vznikl hned s prvním ročníkem velkorysý a mimořádný projekt, který zahrnul do oslav výročí narození Bedřicha Smetany odborné sympozium, koncerty, divadelní a operní představení a výstavu pořádanou Národní galerií v Praze.

V současné době je pořadatelem festivalu Plzeňská filharmonie. „Festival Smetanovské dny je raritní zejména svou mezioborovostí. Již tradičně propojuje svět hudby se světem vědy, filozofie, literatury, výtvarného umění a divadla. Doménou festivalu bude i do budoucnosti klasická hudba. Chceme propojovat dramaturgickou linii s vyhlášeným tématem Plzeňskými sympózii, a to i do tzv. OFF programů. A co hlavně, budeme se ještě více zaměřovat na dětského diváka,“ říká Lenka Kavalová. Ceny vstupenek se letos pohybují od 60 do 490 Kč, zájemci mohou využít celého systému slev pro děti, studenty, seniory a abonenty koncertů Plzeňské filharmonie.