Libor Pešek, foto archiv redakce

Hudební svět opustila další legenda – v neděli 23. října skonal po delší nemoci světově uznávaný dirigent Libor Pešek.

Libor Pešek se dožil 89 let. V mládí studoval hru na klavírpozoun a violoncello. V době gymnaziálních studií začal hrát jako pozounista ve svém vlastním jazzovém Orchestru Libora Peška. Později, v roce 1958, založil Komorní harmonii, která uváděla na pravidelných koncertech v Divadle Na zábradlí v Praze i premiéry děl mladých soudobých českých skladatelů. V letech 1965–1969 řídil další jím založený komorní soubor Sebastian orchestr, se kterým stejně jako s Komorní harmonií úspěšně vystupoval i v cizině. Od roku 1970 hostoval u různých českých i zahraničních orchestrů a v letech 1981–1990 působil coby stálý host u České filharmonie.

Vrcholem jeho kariéry bylo jeho desetileté (1987–1997) působení ve funkci uměleckého ředitele a šéfdirigenta Královského filharmonického orchestru v Liverpoolu (Royal Liverpool Philharmonic Orchestra), se kterým i nadále vystupoval jako čestný dirigent. V Anglii, kam se jako jeden z mála umělců dostal už před sametovou revolucí, se významně zasloužil o systematickou propagaci české tvorby, zvláště děl Josefa Suka a Antonína Dvořáka.

Od roku 1990 byl hlavním hostujícím dirigentem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. V roce 2007 se stal hlavním dirigentem Českého národního symfonického orchestru. Obnovil rovněž spolupráci s Českou filharmonií. Při příležitosti státní návštěvy britské královny Alžběty II. v České republice v roce 1996 obdržel Řád britského impéria, o rok později pak od prezidenta ČR Medaili Za zásluhy I. stupně.

Milovník rychlých aut, krásných žen a jazzu ukončil kariéru zhruba před čtyřmi lety. Tehdy uvedl: „Není to blazeovanost. Necítím už potřebu. Mám pocit, že jsem své penzum naplnil a že jsem dirigoval všechno, co se mi líbilo.“