Ve spolupráci s Nadací Bohuslava Martinů pořádá Plzeňská filharmonie ve čtvrtek 11. února od 19 hodin v Měšťanské besedě koncert věnovaný dílu Bohuslava Martinů a ruských komponistů Modesta Petroviče Musorgského a Dmitrije Šostakoviče. Filharmonici hrají pod taktovkou významného českého dirigenta Petra Altrichtera a jako sólista vystoupí violoncellista Petr Nouzovský. Z díla M. P. Musorgského zazní Noc na Lysé hoře a v první půli se posluchači mohou těšit na koncert pro violoncello a orchestr Bohuslava Martinů. Po přestávce provedou filharmonici Smyfonii č. 1 f moll Dmitrije Šostakoviče.

Tajemné a fantastické příběhy i postavy z jiných světů náležely v 19. století k oblíbeným námětovým oblastem, jež vzněcovaly představivost mnoha autorů. Z podobného inspiračního okruhu vychází i Musorgského orchestrální fantazie Noc na Lysé hoře. „Původní nápad na vytvoření díla se u něj objeviljiž vroce 1860, kdyhudebníka okouzlila (dnes ztracená) hra “Čarodějnice“ někdejšího spolužáka z důstojnické školyG. F. Mengdena. Musorgskij se rozhodl, že napíše k této hře scénickou vokálně instrumentální hudbu. V dopise přátelům nadšeně popisoval základní vizi reje temných sil na Lysé hoře (podle ukrajinského folklóru tradičním shromaždišti nečistých sil). Záměr Musorgskij sice nakonec nerealizoval nakonec nerealizoval, ale k původní myšlence se vrátil o několik let později. Symfonická fantazie Ivanova noc na Lysé hoře (jak zněl originální název) byla hotova během pouhých dvanácti červnových dní roku 1867,“ říká muzikoložka Lenka Bočanová. Po skladatelově smrti se osiřelé kompozice ujal Nikolaj Rimskij-Korsakov, jenž ve vlastní úpravě uváděl v život i jiná díla Musorgského. Také u Noci na Lysé hoře vytvořil v podstatě parafrázi původní skladby, jež se dosti výrazně liší (a to i po stránce instrumentační) od mnohem zemitějšího a působivějšího originálu, k němuž se dnes mnozí hudebníci vracejí. A Korsakovova úprava zazní i na čtvrtečním plzeňském koncertu.

Bohuslav Martinů věnoval svůj Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 val španělskému virtuózovi Gasparu Cassadó, jenž dílo premiéroval v následujícím roce v Berlíně.O devět let později se Martinů k dílu znovu vrátil a přepracoval jej pro velký orchestr, ani tato podoba však nebyla konečná. „V roce 1955 vyslechl skladatel své dílo z pařížského rozhlasového vysílání a byl nespokojen s příliš hutnou orchestrací. Učinil tedy poslední úpravu a tuto verzi věnoval francouzskému violoncellistovi Pierru Fournierovi, s nímž konzultoval i některé změny v sólovém nástroj,“ přibližuje osudy dalšího hudebního čísla koncertu Lenka Bočanová. A zajímavý je i osud Šostakovičovi 1. symfonie f moll. Byla v roce 1925 jeho absolventskou prací, v níž se spojila mladistvá bezprostřednost a temperament s profesionálním skladatelským mistrovstvím. Kompozice obsahuje řadu hudebních postupů, jež Šostakovič později rozvinul ve svých dalších dílech: určité rysy tragičnosti, rozpor mezi vírou, optimismem a prázdnotou i jistou ironizaci odrazu skutečnosti.

Petr Altrichter je vyhledávaný dirigent s bohatou tuzemskou i zahraniční zkušeností, který si udělal působivé jméno svou dynamickou a hlubokou interpretací symfonické hudby. Kromě českých orchestrů řídil i významná hudební tělesa ve světě. V roce 1997 byl jmenován hlavním dirigentem Liverpoolské královské filharmonie poté, co v orchestru v předešlé sezoně s velkým úspěchem hostoval. S tímto orchestrem také vystoupil v roce 2000 na BBC Proms v londýnské Royal Albert Hall a natočil několik vysoce ceněných nahrávek pro vlastní label tělesa – RLPO Live.V roce 2001 byl Altrichter pozván do čela Filharmonie Brno, kde setrval 7 let a vrátil se tak k orchestru, se kterým je spjat od studií.Altrichter je pravidelným hostem u mnoha evropských a světových orchestrů. Kromě českých těles jmenujme například BBC Symphony Orchestra, RoyalScottishNational Orchestra a London Philharmonic Orchestra, japonský NHK Symphony Orchestra, Krakovskou filharmonii, Symfonický orchestr v Miláně, Lotyšský národní symfonický orchestr v Rize, RTL Symphony Orchestra Luxembourg, Sinfonieorchester Baden-Baden nebo Slovenskou filharmonii.
Petr Nouzovský je úspěšný mladý violoncellista a od sezóny 2014/2015 rezidenčním umělcem Plzeňské filharmonie.

Foto: Plzeňská filharmonie