Už počtvrté organizuje Robert Jícha koncert pro Nadační fond dětské onkologie Krtek koncert, jehož výtěžek bude věnován na podporu komplexní péče o onkologicky nemocné děti absolvující léčbu na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice v Brně (KDO FN Brno) a ve prospěch onkologicky nemocných kojenců, dětí a dospívající mládeže.

Letos se Robertu Jíchovi podařilo oslovit snad nejpopulárnější osobnost v naší zemi, paní Lucii Bílou, která se ráda koncertu na podporu dobré věci zúčastní, a to za doprovodu skvělého pianisty Petra Maláska. Ještě před jejím vystoupením divákům zazpívají mimo samotného organizátora Roberta Jíchy také jeho kolegové z Městského divadla Brno Jana Musilová, Petra Jungmanová a Lukáš Vlček s pianistkou Šárkou Královou a perkusistou Pavlem Plchem.

Z koncertu vybrané peníze budou předány – stejně jako v předcházejících letech – prezidentce NFDO Krtek Martině Šmukové. Díky zakoupeným vstupenkám a umělcům, kteří se dosud vždy plně vzdali svých honorářů, mohlo být nadaci v průběhu tří let předáno celkem cca 210.000,-Kč. Snahou Roberta Jíchy a díky sponzorům se daří předávat nadaci Krtek i věcné dary, např. lednici, LCD televizor, herní konzoly atp.

Cena vstupenek: 650,- Kč. Koncert je jižv yprodán.