Před časem se redakce našeho magazínu připojila k podporovatelům petice Pomozte svému divadlum. Kampaň vyhlásila v září 2012 Asociace profesionálních divadel ČR s cílem upozornit širokou veřejnost na léta neřešený systém financování regionálních divadel. Jistě vás zajímá, jaký je osud této akce, zda, jak se u nás v případě různých kauz často stává, nevyšuměla kamsi do ztracena. V tomto případě se tak naštěstí nestalo. Protože řada z regionálních divadel provozuje hudebně dramatické žánry, přinášíme pro vás zajímavé informace ohledně závěru a výsledků kampaně.

Cílem zmíněné akce bylo navýšení prostředků pro regionální divadla v Programu podpory divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů, o stanovení pravidel pro jmenování a odvolávání statutárních orgánů veřejných kulturních institucí, o zahájení prací na tzv. kooperativním financování divadel z veřejných zdrojů a o prosazení Zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře. Požadavky byly podpořeny peticí, kterou k 31. 12. 2012 podepsalo 37 043 tisíc občanů.

Ministryně kultury Alena Hanáková se dne 21. 12. 2012 sešla s představiteli Asociace profesionálních divadel ČR Evou Kejkrtovou Měřičkovou, Jiřím Šestákem a Janem Burianem, aby společně projednali další postup MK ČR ve výše uvedených záležitostech. Jednání se zúčastnil také ředitel úřadu Ministerstva kultury Milan Kupka. Ministryně přislíbila navýšit objem prostředků v Programu na podporu profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů nejméně na úroveň roku 2012. Ministerstvo kultury také vypracuje nejpozději do konce čtvrtletí 2013 metodický návod pro jmenování a hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti profesionálního umění. Tato metodika využije zkušeností z průběhu práce expertní skupiny pro strategické směřování Národního divadla i zkušenosti z průběhu výběrových řízení na ředitele dalších významných divadelních institucí.

MK ČR bude v prvním čtvrtletí iniciovat jednání s představiteli Asociace krajů na téma kooperativního financování v návaznosti na dopisy Petra Nečase a Michala Haška, kteří ve svých stanoviscích adresovaných Asociaci profesionálních divadel ČR vyjádřili takovémuto postupu podporu. Ve spolupráci s podvýborem pro kulturu Poslanecké sněmovny, s výborem pro kulturu Senátu a Asociací profesionálních divadel ČR uspořádá ve druhém čtvrtletí 2013 MK ČR odbornou mezinárodní konferenci na téma vícezdrojové a kooperativní financování, jejíž závěry budou využity při dalších jednáních. Dále MK ČR zajistí v prvním čtvrtletí 2013 vnitřní připomínkové řízení návrhu Zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře a provede jeho aktualizaci.

Ministryně kultury Alena Hanáková a představitelé APD ČR vyjádřili uspokojení nad dosavadním průběhem jednání a pevně věří, že navržené kroky povedou k žádoucím systémovým změnám v oblasti živého profesionálního umění v souladu s dobrou praxí ve srovnatelných státech EU s cílem dlouhodobé udržitelnosti a rozvoje.

Ilustrační foto: Vítězslav Sladký

1) Mahenovo divadlo Brno (ND Brno)
2) Velké divadlo Plzeň (DJKT Plzeň)
3) Janáčkovo divadlo Brno (ND Brno)