Foto: Plzeňská filharmonie

Vzhledem k příznivému vývoji koronavirové situace a rozvolňujícím se hygienickým opatřením se Plzeňská filharmonie po důkladném zvážení rozhodla odehrát oba své červnové abonentní koncerty v Měšťanské besedě za účasti diváků. První z nich „Pastorální 2“ (Naši koncertní mistři) patřící do abonentní řady Diamant se koná 10. června, druhý „3 x B“ (Josef Špaček) z řady Platina pak 17. června. Oba koncerty začínají v 19 hodin.

U prvního koncertu dochází z organizačních důvodů k malé změně programu: místo skladby Bohuslava Martinů Koncert pro dvoje housle a orchestr, H 329 zazní skladba Henrika Wieniawského Brilantní fantazie pro housle a orchestr na motivy z Gounodovy opery Faust, op. 20. Sólistkou bude houslistka Hana Hložková, koncertní mistr Plzeňské filharmonie. Druhý koncert zůstává beze změny, za dirigentský pult se postaví (pokud to protiepidemická opatření dovolí) dosavadní belgický šéfdirigent Plzeňské filharmonie Ronald Zollman.

Protože bude nutné splnit podmínku zaplnění sálu do maximální výše 50% kapacity, budou koncerty přístupné jen pro majitele odpovídajících abonentních vstupenek. Návštěvníci budou muset také dodržet nařízení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR o pořádání kulturních akcí: po celou dobu koncertu mít k ochraně dýchacích cest nasazený respirátor a na místě se prokázat potřebnými potvrzeními (tj. negativní test, uplynutí tří týdnů od prvního očkování či maximálně devadesát dní od prodělané nemoci covid-19). Pokud bude platit v době koncertu povinnost dodržet odstup sedících diváků vždy jedním prázdným sedadlem, nebude bohužel možné zachovat divákům jejich vyabonovaná místa.

Plzeňská filharmonie na místě zajistí možnost zakoupení respirátorů a ve výjimečném případě i samotestů. Z toho důvodu bude umožněn vstup do Měšťanské besedy po oba dny již v 17.30 hodin.