Foto: Plzeňská filharmonie

Koncert složený výlučně z děl českých skladatelů, jimž v dramaturgii večera dominuje dílo Bohuslava Martinů, připravila Plzeňská filharmonie na tento čtvrtek 13.prosince v Měšťanské besedě v Plzni v 19 hodin. Filharmoniky bude řídit bude mladý japonský dirigent Chuhei Iwasaki a publikum se může těšit na vynikající sólisty. V koncertu Jiřího Temla vystoupí renomovaná cembalistka Monika Knoblochová, v koncertu Bohuslava Martinů pro violoncello a orchestr č. 1 vystoupí náš přední violoncellista Petr Nouzovský.

Večer otevře Divertimento Bohuslava Martinů pro komorní orchestr, následovat bude Divertimento č. 1 pro smyčce „ Paví pero“ Jana Málka a první polovinu koncertu uzavře Concerto per clavicembalo ed orchestra da camera Jiřího Temla. Po přestávce se publikum může těšit na Legendy Antonína Dvořáka a již zmiňovaný violoncellový koncert B. Martinů.

Nadcházející koncert připomene velký letošní úspěch Plzeňské filharmonie. Získala totiž prestižní cenu Classic Prague Awards 2017 v kategorii Nahrávka roku za Kompletní dílo Bohuslava Martinů pro violoncello a orchestr právě s Petrem Nouzovským.

Geneze vzniku a historie Koncertu pro violoncello a orchestr č. 1, který ve čtvrtek v Měšťanské besedě zazní, je mimořádně zajímavá. Martinů začal svou kompozici psát v létě roku 1930 a věnoval ji španělskému virtuózovi Gasparu Cassadó, jenž následně dílo premiéroval v Berlíně. „Již v této verzi – podobné svým obsazením typu concerta grossa – měla skladba mezinárodní úspěch a stala se součástí repertoáru řady interpretů (u nás Bohuš Heran a Miloš Sádlo). O devět let později se autor k dílu znovu vrátil a přepracoval jej pro velký orchestr, ani tato podoba však nebyla konečná. V roce 1955 vyslechl koncert z pařížského rozhlasového vysílání a byl nespokojen s příliš hutnou orchestrací. Učinil tedy poslední úpravu a tuto verzi věnoval francouzskému violoncellistovi Pierru Fournierovi, s nímž konzultoval i některé změny v linii sólového nástroje,“ vysvětluje Lenka Bočanová. Třívěté Divertimento (Serenáda č. 4) komponoval Martinů v roce 1932 a je určené sólovým houslím, viole a malému orchestru. „V téže době komponoval i několik menších „aubades“ (ranních zastaveníček). Kompozice byly následně shrnuty do cyklu čtyř drobných Serenád a věnovány pařížské mozartovské společnosti. Divertimento působí skutečně jako pocta Mozartovi a je ukázkou autorovy schopnosti vytvářet mistrovská díla na malé ploše,“ charakterizuje muzikoložka Lenka Bočanová.

Skladatelská tvorba skladatele a hudební režiséra Jiřího Málka je bohatá a různorodá. Po počátečním období intenzivního experimentování v oblasti tzv. Nové hudby těžila kompoziční řeč autora stále více z lidové muziky a oblasti starší hudby. „Odrazem historické linie je i půvabné divertimento pro smyčce „Paví pero“ z roku 1979, vytvořené v archaizujícím duchu,“ vysvětluje Lenka Bočanová.

Concerto per clavicembalo ed orchestra da camera Jiřího Temla vzniklo v roce 2008 pro Moniku Knoblochovou a jak říká Lenka Bočanová, stejně jako i jiné Temlovy kompozice pro cembalo těží dílo z principu kontrastu, temporytmických změn umožňujících vyniknout barevné registraci. Inspirací se autorovi stal cembalový koncert B. Martinů.

Cyklus deseti kratších skladeb s názvem Legendy dokončil Antonín Dvořák (1841 – 1904) v roce 1881. Původní čtyřruční verze byla podobně jako u Slovanských tanců záhy instrumentována. „Skladatel cyklus věnoval vídeňskému kritikovi (a pražskému rodáku) Eduardu Hanslickovi, jemuž podobně jako Brahmsovi vděčil za přidělení rakouského státního stipendia,“ uzavírá Lenka Bočanová.