Zazní klasika i filmová hudba 

V únoru 2023 odstartoval dvouletý projekt Plzeňské filharmonie připomínající významné historické okamžiky a osobnosti novodobých českých dějin. Projekt je novou koncertní řadou nazvanou „Historické reflexe“, série jejích sedmi koncertů v letech 2023 a 2024 se odehraje na památných místech našich dějin – již 7.2. to byl Památník Terezín, následovat bude Klášter u Nepomuka, Valdštejnská zahrada Senátu Parlamentu České republiky, Památník Lety u Písku, zámecký park v Křimicích, plzeňská katedrála sv. Bartoloměje.

Nová koncertní řada od začátku kalendářního roku

Nechtěla jsem, aby tento cyklus splýval s dalšími abonentními řadami Plzeňské filharmonie, proto „Historické reflexe“ začínají se začátkem kalendářního roku,“ vysvětluje Lenka Kavalová neobvyklé datum zahájení celého projektu.

Autorem „Historických reflexí“ je nový projektový manažer Plzeňské filharmonie historik Zdeněk Hazdra, v letech 2014-2022 ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. „Pevně věřím, že toto nevšední spojení hudebních zastavení s připomínkou důležitých momentů i osobností našich novodobých dějin zaujme co nejvíce posluchačů,“ říká Zdeněk Hazdra, který je jako manažer zaměstnán u filharmonie po dobu trvání projektu. „Minulost je hlubokou studnicí poznání a nabízí řadu podnětů k zamyšlení: o výzvách a úskalích, úspěších i zklamáních, radostech i tragédiích, které naši předkové prožívali, jimž čelili a k nimž museli zaujmout určitý postoj,“ uvádí ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová. A jak podotýká, právně na některé z nich se zaměřuje nová koncertní řada. „Přála bych si, aby náš vztah k minulosti byl otevřenější a naše diskuse věcné a nezatížené předsudky. Budeme-li toho schopni, prospěje to nejen naší přítomnosti, ale i lepší budoucnosti,“ podotýká.

tisková konference PF
zdroj Plzeňská filharmonie – historik Zdeněk Hazdra, ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová, senátor Vladislav Vilímec

Zelená hora, Lety, katedrála sv. Bartoloměje a Křimický zámek. Filmová hudba, Biblické písně Antonína Dvořáka i Polní mše Bohuslava Martinů

První koncert proběhl 7. února letošního roku v Památníku Terezín. Jednalo se o komponovaný pořad Pocta Bedrníkovi, který připomněl hraběte Zdeňka Bořka-Dohalského alias „Bedrníka“, významnou postavu protinacistického odboje. Jeho pokračování se uskuteční pod stejným názvem ve stejný den v roce 2024 a vystoupí na něm stejně jako v letošním roce České noneto a v příštím roce též barytonista Roman Janál.

Filmové evergreeny aneb Hudba filmového plátna se jmenuje v pořadí druhý koncert tohoto projektu, open air produkce se uskuteční v obci Klášter u Nepomuka 19. srpna 2023. Jeho cílem je přispět k záchraně zámku Zelená Hora, který utrpěl velkou devastací nacistickou a následně komunistickou armádou. Zámek a jeho areál je širší veřejnosti znám především jako působiště Černých baronů – zfilmovaného románu Miloslava Švandrlíka. Nad koncertem převzal záštitu hejtman Plzeňského Kraje Rudolf Špoták. Ve spolupráci s Českou televizí je připravován přímý přenos koncertu.

Na 22. září 2023 je připraven koncert ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu České republiky. Komponovaný program připomene osudy šlechty v časech ohrožení Československé republiky nacistickým Německem. Koncertu Plzeňské filharmonie bude předcházet konference a vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací, která přibližuje projevy sounáležitosti představitelů šlechty se zemí a českým národem. Nad koncertem převzal záštitu místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Ing. Tomáš Czernin.

Další významný koncert „Historických reflexí“ je naplánován ve spolupráci s Muzeem romské kultury na 2. polovinu roku 2023 při příležitosti otevření Památníku holokaustu Romů a Sintů v Letech u Písku. Památník je nyní ve výstavbě, proto bude termín teprve upřesněn.

Na jaře příštího roku 29. května 2024 se uskuteční koncert u příležitosti 55. výročí úmrtí jedné z nejvýznamnějších osobností římskokatolické církve 20. století – 33. arcibiskupa pražského a primase českého, politického vězně i exulanta, plzeňského rodáka Josefa kardinála Berana.  V katedrále sv. Bartoloměje vystoupí s Plzeňskou filharmonií Roman Janál, zazní Biblické písně Antonína Dvořáka a Polní mše Bohuslava Martinů. Záštitu nad koncertem převzal biskup plzeňský Mons. Tomáš Holub a primátor města Plzně Mgr. Roman Zarzycký.

Sérii uzavře open air koncert Zámek v proměnách času 22. června 2024 v parku zámku v Křimicích patřícímu rodu Lobkokwiczů. Koncert chce připomenout kulturní odkaz tohoto knížecího rodu i nelehké osudy jeho reprezentantů ve 20. století. S Plzeňskou filharmonií vystoupí flétnista Jakub Klögner.

Všechny koncerty Historických reflexí bude řídit šéfdirigent Plzeňské filharmonie Chuhei Iwasaki.

Historie a hudba

Plzeňská filharmonie zajistí na vlastní náklady dopravu pro své abonenty a další zájemce, kteří by na mimoplzeňském koncerty odjížděli ze západočeské metropole. Jak uvedla Lenka Kavalová, projekt Historické reflexe je součástí celkové činnosti Plzeňské filharmonie, jejích mimořádných koncertů, nemá tudíž vlastní rozpočet. Na financování bude ale v roce 2023 použita i dotace Plzeňského kraje ve výši 3,3 milionu korun.

Plzeňská filharmonie již v minulých letech v rámci mimořádných projektů připomněla historické události, uspořádala například koncerty Umělec a totalita, Čelem k masám? Tvůrčí ohlédnutí za únorem 1948 či Nejen Mnichov 1938. Umělci proti době, vzepření se vůči osudu.

Nad koncertní řadou Historické reflexe převzal záštitu ministr kultury České republiky Mgr. Martin Baxa, patronem projektu je Ing. Jaroslav Lobkowicz.

historické reflexe
Historické reflexe, zdroj Plzeňská filharmonie