Tisková konference, foto: archiv Plzeňské filharmonie

Unikátní hudebně literárně výtvarný pořad připravila Plzeňská filharmonie s dalšími institucemi v souvislosti s výročím Mnichov 1938. Uskuteční se 26. září se od 19.30 uskuteční v prostorách Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni pod názvem Nejen Mnichov 1938 – Umělci proti době, vzepření se vůči osudu!

Ke spolupráci si hudebníci znovu přizvali historiky z Ústavu pro studium totalitních režimů, jejichž text seznámí posluchače s historickými souvislostmi, které ovlivňovaly tvorbu soudobých skladatelů a spisovatelů. Mladí umělci z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ze ZČU koncert obohatí o vizuální rozměr. Partnerské instituce se zaměří na vzepětí kultury nejen v krizovém roce 1938, ale i v tragickém období protektorátu. Celý večer zaznamená a později odvysílá Český rozhlas Vltava.

Plzeňská filharmonie se představí pod vedením mladého dirigenta Chuhei Iwasakiho, jenž letos s úspěchem debutoval na Pražském jaru. Náročných pěveckých partů se zhostí sopranistka Ivana Veberová a barytonista Roman Janál. Dobou historických událostí návštěvníky koncertu a rozhlasové posluchače provede Svatopluk Schuller. V průběhu večera zazní mimo jiné kompozice Jaroslava Ježka, Jaroslava Křičky, Bohuslava Martinů a Pavla Haase. Připomenuti budou další umělci židovského původu, umučeni v nacistických koncentračních táborech (Erwin Schulhoff, Gideon Klein, Hans Krása, Viktor Ullmann) a v neposlední řadě také významní interpreti (Karl Ančerl) a spisovatelé (Karel Čapek), jejichž životy fatálně poznamenal nacistický totalitní režim.

„Jsem přesvědčena, že historie nemá být zapomínána. Negativní mezníky mívaly značné dopady na celé umělecké prostředí a tím negativně ovlivňovaly i vývoj kulturního a společenského dění. Po úspěšné spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ze Západočeské univerzity v Plzni, kdy jsme společně realizovali projekty Umělec a totalita: ‚Svoboda projevu a moc totality‘ a Tvůrčí ohlédnutí za Únorem 1948 aneb Čelem k masám?, jsem neměla žádnou obavu pustit se do spolupráce na projektu Nejen Mnichov 1938 – Umělci proti době, vzepření se vůči osudu!,“ uvedla k přípravám pořadu Lenka Kavalová, ředitelka Plzeňské filharmonie: „V rámci tohoto roku se samozřejmě připomeneme i projektem Československo – 100, na to se moc těšíme.“

Posluchači budou mít díky spolupráci s pracovníky Hudebního oddělení Městské knihovny v Praze unikátní možnost seznámit se v obnovené premiéře s kompozicí Vlasti! Tři hymnické zpěvy skladatele Jaroslava Křičky. Ukázky z dobových dopisů a dokumentů zároveň připomenou bezprostřední reflexi historických události. Na závěr koncertu zazní proroctví kněžny Libuše, přesněji slavné finále ze stejnojmenné opery. Dramaturgy večera jsou hudební skladatel a aranžér Tomáš Ille a historik Ústavu pro studium totalitních režimů Martin Tichý. „Již léta jsem si představoval závěr Smetanovy Libuše doplněný o obrazy z dějin „československého“ 20. století, které by nahradily původní historické postavy, v libretu ostatně pouze metaforicky zpřítomnělé. Smetanova sugestivní a nadčasová hudba to umožňuje i díky citaci husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci,“ je přesvědčen hisotrik Martin Tichý z Ústavu pro studium totalitních režimů. „Jde o tutéž hudbu, v níž hledala česká společnost v těžkých časech útěchu a posilu, tak by tak souzněla s reálnými historickými událostmi, jako například Mnichov 1938, okupace z let 1939 a 1968, které vzbuzovaly ve společnosti pocit ohrožení. Jsem rád, že tento návrh kolegové přijali, stejně jako scénář, který se stal podkladem pro vizuální projekci kolegů z multimediálního studia,“ vysvětluje svůj záměr.

„Výročí Mnichovské dohody je významný historický mezník, důležitá křižovatka na cestě naší civilizace. Křižovatka, kdy lidstvo nezvolilo tu nejlepší cestu a následky si nese dlouhé desítky let. Nemusí jít jen o makropohled na historii planety, kontinentů, či států, ale i v mikrosvětě našich životů jsou ‚Mnichovy‘. Jsou to chvíle, kdy zlo nám nabízí výhody za zradu někoho jiného, ale vlastně vždy sama sebe. Proto je dobře si připomínat tuto osudovou osmičku v dějinách našeho státu, která otřásla světem více, nežli kterákoliv osmička další. Považujeme za důležité, aby těmi, kteří zprostředkují historickou paměť, byli mladí studenti, protože těm, kdo si dějiny nepamatují, je souzeno ji opakovat. A to bychom si nepřáli,“ upozorňuje Josef Mištera, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

Koncert Nejen Mnichov 1938 – Umělci proti době, vzepření se vůči osudu! je jednou z akcí projektu Plzeň 2018, který pod titulem Kde domov můj připomíná po celý rok 2018 sté výročí vzniku republiky. Své síly při jeho organizaci spojily město Plzeň a Plzeňský kraj.