Studenti ZUŠ a konzervatoře hrají s Plzeňskou filharmonií

Plzeňská filharmonie
Ilustrační fotografie – zdroj Plzeňská filharmonie

I na jaře letošního roku pokračuje projekt Muzikantská naděje, který pořádá Plzeňská filharmonie. Je určen nadaným dětem ze základních uměleckých škol Plzně a Plzeňského kraje a studentům plzeňské konzervatoře. Projekt vždy vyvrcholí slavnostními koncerty, v jejichž rámci děti i studenti pod taktovkou šéfdirigenta Plzeňské filharmonie Chuheie Iwasakiho společně hrají s filharmoniky, a proniknou tak do profesionálního světa hudebníků. První koncerty se konaly letos v lednu a nyní začal Chuhei Iwasaki s mladými hudebníky připravovat další, které se uskuteční v červnu.Uměleckými garanty projektu Muzikantská naděje jsou koncertní mistr filharmonie Michal Sedláček a Chuhei Iwasaki.

Plzeňská filharmonie
Ilustrační fotografie – zdroj Plzeňská filharmonie

Zacílením na dětského posluchače se snaží Plzeňská filharmonie vychovávat novou generaci nejen posluchačskou, ale i interpretační. Díky projektu Muzikantská naděje proniknou děti a studenti do skutečného, profesionálního světa hudebníků.

Naším cílem je, aby se Plzeňská filharmonie stala centrem hudebního dění Plzeňského kraje. Komunikace s dětmi na základních uměleckých školách stejně jako se studenty konzervatoře je proto klíčová. Kdo bere hudbu vážně a chce s ní žít na profesionální úrovni, měl by mít možnost poznávat prostředí a fungování orchestru. To je pro nás samozřejmě velký úkol. Naštěstí máme velkou podporu jak ze ZUŠ Plzeňského kraje, tak od Konzervatoře Plzeň, což je samozřejmě klíčový faktor,“ říká Michal Sedláček, který byl iniciátorem projektu. „Podle mě talent není vlastnost, kterou člověk má od narození a nedá se měnit, talent může vyrůst. A my profesionálové bychom měli umět pomoci, aby takové talenty vyrůstaly,“ vysvětluje Chuhei Iwasaki.  „Je to jeden z našich úkolů, šířit hudbu, snažit se předat něco ze sebe. Přál bych si, aby každý ze ZUŠ měl touhu zahrát si ve filharmonii, aby byl natolik zvědavý, že se přihlásí na konzervatoř. Aby kultura obecně byla sociálním tématem, ale abychom si jí nepřestali vážit a nebrali ji jako samozřejmost,“ uzavírá Michal Sedláček.

Plzeňská filharmonie
Ilustrační fotografie – zdroj Plzeňská filharmonie