Ilustrační foto: Repro redakce

Bernsteinův Candide je prý mostem mezi moderní operou a broadwayským muzikálem. Na sklonku sezony 2022/23 jej nastuduje operní soubor DJKT v Plzni.

Známý americký skladatel, dirigent a zanícený propagátor hudby Leonard Bernstein operu Candide zkomponoval v roce 1956, hned o rok později vznikla jeho nesmrtelná West Side Story.

Candide, napsaný podle Voltairovy povídky, byl původně uváděný jako komická opera, v přepracované verzi z roku 1974 coby muzikál. U nás byl poprvé uveden v roce 1980 v Brně, v roce 2006 pak v pražské Státní opeře.

Naivní mladík Candide vyrůstá na zámku svého strýce barona Thunder-ten-tronckha ve Vestfálsku, kde je vychováván filozofem a učencem dr. Panglosem, zaníceným zastáncem optimistické filozofie, že žijeme v tom nejlepším ze všech možných světů a že vše, co se děje, je nevyhnutelné. Když se Candide zamiluje do baronovy dcery, je ze zámku vyhnán, a tím začíná jeho dlouhá cesta napříč zeměkoulí. Z německého Vestfálska putuje mnoha krajinami, zažije plavbu po moři i ztroskotání, bloudění v jihoamerickém pralese a řadu dalších dobrodružství. Všude, kde se ocitne, se setkává s nejrůznějšími formami zla, způsobeného jedincem, společností i přírodou. Ale posléze pochopí, že všechno je vlastně jinak a že svůj osud má každý plně ve svých rukou.

Dílo je důmyslně prokomponováno, filozofické téma je současně doprovázeno hlubokým citem. Zápletku, složenou z drobných epizod, spojuje navzájem motiv cestování, kombinovaný s biografií hlavního hrdiny.

Candida v Plzni nastuduje dirigent Jiří Štrunc a o režii se postará Tomáš Ondřej Pilař. Dramaturgicky dílo aspiruje na další objev sezony. Premiéra se uskuteční 10. června 2023 v Novém divadle v Plzni.