Trojan 1

Hudba autora Závišova kříže na CD

Na sklonku koncertní a divadelní sezony vyšlo autorské hudební CD Pavlovi Trojanovi, současnému řediteli Pražské konzervatoře, který je mimo jiné autorem muzikálové opery Závišův kříž. PAVEL TROJAN se narodil 14. srpna 1956 v Domažlicích. V letech 1977–82 studoval  na Pražské konzervatoři skladbu pod vedením Ilji Hurníka, v letech 1982–89 následovalo studium na pražské Hudební akademii múzických umění ve třídě Jiřího Pauera. Absolvoval Koncertem pro klavír a orchestr, sólový part interpretoval Tomáš Víšek. První významnější skladby složil  Pavel Trojan již během studia. Jeho Houslová sonáta získala čestné uznání v soutěži Generace 84, skladba Musica per archi  byla v roce 1986 odměněna  II. cenou v soutěži Generace 86.

V roce 1998 skladatel dokončil rozsáhlou Missu solemnis pro sóla, sbor, varhany a orchestr, která je věnována Univerzitě Karlově. Tato duchovní vokálně-instrumentální kompozice zazněla v premiéře v roce 2008 na slavnostním koncertu v Dvořákově síni Rudolfina, pořádaném ke 200. výročí založení Pražské konzervatoře a 660. výročí založení Karlovy Univerzity. Řada Trojanových skladeb je věnována akordeonu či souborům obsahujícím tento nástroj. Na  objednávku Mozartiana Iuventus v roce 2000 vznikla skladba Cantabile a capriccio pro housle a klavír, která se stala repertoárovým číslem. O rok později představil Trojan v italském Trendu v premiéře svou skladbu     pro orchestr Omegou al Duomo di Trento (Pocta trentské katedrále).

V díle Pavla Trojana má významné zastoupení  tvorba  instruktivní a tvorba pro děti.  Sem patří cykly pro mladé klavíristy Miniatury a Kontrasty nebo dětské sborový cyklus Střípky (1999) na slova Jiřího Žáčka. Nejrozsáhlejším počinem v této oblasti je ale dětská opera Bylo nás pět (2000–02; libreto Marie Kronbergerová) na motivy Karla Poláčka. Ta byla uvedena v rámci festivalu Pražské jaro 2003 v koprodukci Pražské konzervatoře a Dětské   opery Praha.

Nejnovější Trojanovou symfonickou skladbou je Koncert pro housle a orchestr č. 2, který byl zkomponován na podnět Jiřího Vodičky, koncertního mistra České filharmonie. Skladba byla oceněna v International Composition Competition “Maurice Ravel” Associazione    Ravel – Bergamo 2015, kde  byla vyhlášena nejlepší orchestrální  skladbou českého skladatele. Důležitou oblastí Trojanova zájmu je hudebnědramatická tvorba. Vedle již zmíněné opery Bylo nás pět je to opera Pastýřská pohádka z roku 2012, jejíž libreto vzniklo autorovým zpracováním původního libreta Sasanka Orseje z konce 16. století k madrigalové opeře Věrní milenci Gašpara Otřelého. Pastýřskou pohádku nastudovalo a uvedlo pěvecké oddělení Pražské konzervatoře v rámci festivalu Pražské jaro 2013.

Jak jsme již uvedli, skladatel zasáhl i do žánru muzikálu. Na libreto Gustava Skály vytvořil v roce  2016 původní český muzikál Závišův kříž (naší recenzi naleznete ZDE) na námět z české historie o „zakázané lásce“ rytíře Záviše z Falkenštejna a královny Kunhuty. Světová premiéra se uskutečnila 27. dubna 2016 v Divadel na Rejdišti v Praze.

Trojan 2

PAVEL TROJAN                 

Klavírní trio č. 2 (2009) 19:14

1  I. Allegro risoluto 5:26

2 II. Allegro scherzando 4:24

3 III. Andante 3:45

4 IV. Allegro 5:23             

Tančící smyčce (2004) 20:38

5 I. Čtvrtka /Quarter Note = 132 5:14

6 II. Molto vivace 4:11

7 III. Moderato 6:40

8 IV. Allegro 4:07

Vaudeville for Flute and Piano Vaudeville pro flétnu a klavír (2010) 12:13

9 I. Allegro 1:14

10 II. Molto allegro 1:32

11 III. Allegro assai 1:41

12 IV. Moderato 2:52

13 V. Moderato 2:22

14 VI. Allegro 2:10                      

Sonatina pro klavír (2004) 7:07

15 I. Allegro ma non troppo 2:46

16 II. Moderato 2:08

17 III. Presto 2:09

18 Musica per organo (1992) 5:38

19 Variace na téma a počest Václava Trojana (2016) 8:45

 

Ilustrační foto: Repro redakce