Zahajovací den 43.ročníku multioborového festivalu Smetanovské dny 2. března, v den výročí narození Bedřicha Smetany (2. 3. 1824), byl skutečně dokladem unikátní multioborovosti festivalu. V přednáškovém sále Západočeského muzea začalo Plzeňské sympozium (2. 3. – 4.3 ), které tradičně udává hlavní festivalové téma – letos jím je Léta putování: Lidé na cestě v dlouhém 19. století; vernisáž měly obě festivalové výstavy úzce toto téma reflektující – Západočeská galerie připravila ve výstavní síni 13 expozici Umění předlouhého století a paměť lidské chůze (2. 3. – 21. 5.) a Studijní a vědecká knihovna v Plzni otevřela regionálně zaměřenou výstavu Na cestě – putování po regionu v 19.století (2. 3. – 6. 4.). Odpolední pietní akt u pomníku Bedřicha Smetany připomněl význam tohoto geniálního skladatele a jeho význam pro českou hudbu. A týž večer 2. března se konal slavnostní zahajovací koncert v Měšťanské besedě, na nějž přijal pozvání Norimberský symfonický orchestr.

Smetanovské dny, Norimberští symfonikové
Smetanovské dny, Norimberští symfonikové

Norimberští symfonikové a Alexander Blettenberg

S norimberskými symfoniky, koncertním orchestrem regionu Norimberk, vystoupil místo původně ohlášeného britského klavíristy a dirigenta Howarda Shelleyho, jenž musel odříci ze zdravotních důvodů, devětadvacetiletý pianista, dirigent a skladatel Alexander Blettenberg, vítěz dvou renomovaných soutěží – Hans von Büllow v Meiningen v oboru dirigování od klavíru a klavírní Ludwig van Beethoven ve Vídni. Program koncertu byl složen z děl Ludviga van Beethovena a Edwarda Elgara. Večer zahájila Beethovenova předehra k tragédii J. W. Goetha Egmont, následoval jeho Koncert pro klavír a orchestr č. 3 c moll a po přestávce zazněly Variace enigma Edwarda Elgara. Norimberští symfonikové jsou vynikající orchestr, jeho členové hrají na vysoké technické úrovni, s krásným zvukem a celkovým kultivovaným hudebním projevem. Jsou výtečně sehraní v jednotlivých nástrojových skupinách, jsou pro všech stránkách skutečně kolektivním tělesem, jehož členové přímo ukázkově spolupracují. Pod taktovkou Alexander Blettenberga podali výtečný výkon, zcela přesný v nástupech a souhře. Dirigent měl všechna provedená díla pečlivě vypracovaná, tempově vyvážená, promyšleně využíval širokou dynamickou škálu od jemných pianissim až po forte.

Ludvig van Beethoven a Bedřich Smetana

Způsob provedení klavírního koncertu byl sám o sobě velkým zážitkem – u nás nevídáme často, aby sólista klavírního koncertu byl zároveň dirigentem. Blettenberg vedl orchestr od klavíru s přehledem a jistotou, provedl brilantně i náročný klavírní part. Vysoké ocenění zaslouží rovněž skutečnost, že z vlastní iniciativy zařadil Alexander Blettenberg do Beethovenova koncertu kadence Bedřicha Smetany. Aniž to mladý umělec tušil, připomněl tak první ročník festivalu Smetanovské dny v roce 1981 (tehdy pod názvem Smetanův festival), kdy tento koncert právě se Smetanovými kadencemi provedl Boris Krajný za doprovodu Plzeňského rozhlasového orchestru pod taktovkou jednoho ze zakladatelů festivalu dirigenta Ivana Paříka. Publikum odměnilo Alexandera Blettenberga po zásluze bouřlivým aplausem, za nějž se empatický umělec Plzeňanům odvděčil půvabně poeticky zahranou Smetanovou Vzpomínkou na Plzeň s vlastními drobnými variacemi. A od potěšených posluchačů sklidil další ovace.

Elgarovy variace a efektní Pochod

Orchestrální variance Edwarda Elgara Enigma v podání norimberských symfoniků pod Blettenbergovou taktovkou byly další hudební lahůdkou – znamenitá plastická hra orchestru dala vyniknout přesným charakteristikám hudebních portrétů skladatelových nejmenovaných přátel a známých, kteří jsou ve variacích znázorněni. A nadšená odezva u publika přinesla ještě jeden přídavek – Elgarův efektní Pochod č. 4 ze sbírky Pomp and circumstances op. 39.

Orchestrální variance Edwarda Elgara Enigma v podání norimberských symfoniků pod Blettenbergovou taktovkou byly další hudební lahůdkou – znamenitá plastická hra orchestru dala vyniknout přesným charakteristikám hudebních portrétů skladatelových nejmenovaných přátel a známých, kteří jsou ve variacích znázorněni. A nadšená odezva u publika přinesla ještě jeden přídavek – Elgarův efektní Pochod č. 4 ze sbírky Pomp and circumstances op. 39.