Organizace Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) funguje jako kulturní točna, informační centrum a zprostředkovatel spolupráce mezi českými a bavorskými sousedními regiony. Činnost Centra v Schönsee byla zahájena na počátku roku 2006. Zřizovatelem je v roce 2004 založený obecně prospěšný spolek Bavaria Bohemia e.V., který od roku 2006 projekt realizuje. Největší zájem Centra Bavaria Bohemia spočívá v prohloubení česko-bavorské kulturní a partnerské spolupráce v českých a bavorských sousedních regionech (Horních Francích, Horní Falci, Dolním Bavorsku a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji). Náš magazín s tímto bavorským spolkem dlouhodobě spolupracuje a proto jsme byli přizváni na další akci, která nesla název Cesta za kulturou do Plzně – návštěvě přeshraničních uměleckých výstav. Galerie města Plzně ve spolupráci s Centrem Bavaria Bohemia a odborem kultury okresního úřadu v Chamu nás tentokrát pozvala na česko-německou komentovanou prohlídku výstavy Otty Herberta Hajeka a Achille Perilliho v Galerii města Plzně a na výstavu projektu Fórum mladé umění Plzeňský kraj – Horní Falc v Západočeském muzeu v Plzni.

Hosté z Bavorska v doprovodu Plzeňanů nejdříve zavítali do historické budovy Západočeského muzea v Plzni, kde zhlédli zajímavou výstavu “Fórum mladé umění Plzeňský kraj / Horní Falc”, kterou iniciovalo právě Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v rámci projektu Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic Setkávání Čechy – Bavorsko (dotace z Česko – německého fondu budoucnosti) ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni a Městskou galerií Leerer Beutel v Řezně. Na přeshraniční výstavě prezentuje svá díla 26 českých a německých umělců do 35 let. Výtvarníky vybrala v březnu odborná porota sestávající se z pedagogů výtvarného umění, ředitelů uměleckých galerií a umělců.

Poté se všichni vyfotografovali před populární sochou Spejbla s Hurvínkem a přes atraktivní park v Kopeckého sadech se přesunuli přímo na náměstí Republiky, kde sídlí Galerie města Plzně. Zde na ně čekala zajímavá dvojvýstava obrazů a soch Achille Perilliho a Otty Herberta Hajeka, kterou návštěvíkům okomentoval ředitel GMP Mgr. Václav Malina.

Otto Herbert Hajek (1927 – 2005) byl německý abstraktní malíř, grafik a sochař, který se narodil v někdejším Československu. Účastnil se mimo jiné přehlídky Documenta II (1959) a Documenta III (1964) v Kasselu. Od roku 1972 do roku 1979 byl předsedou Německého svazu umělců. Do roku 1992 působil jako vedoucí ateliéru sochařství na Státní akademii výtvarného umění v Karlsruhe. Do své smrti pak bydlel Hajek ve Stuttgartu. Výstava probíhá ve spolupráci se správou dědictví Otty Herberta Hajeka ve Stuttgartu a díky finanční podpoře statutárního města Plzně, Plzně 2015 o.p.s., Ministerstva kultury České republiky a Česko-německého fondu budoucnosti.

Achille Perilli (*1927) je italský malíř a grafik. Patří k významným představitelům abstraktní malířské tvorby po druhé světové válce. Perilliho obrazy obsahují často kubistické prvky, které se při pozorování z větší blízkosti a různých úhlů pohledu zdají různorodé a vícerozměrné. Malíř sám své umění nazývá „geometricky iracionální”.

Vydařenou akci ukončilo přátelské posezení s občerstvením a po sedmé hodině večerní bavorští hosté odjeli zpět do Německa.

Foto: Vítězslav Sladký

1) Část skupiny bavorských návštěvníků před Západočeským muzeem v Plzni
2) Náštěvnice diskutují nad obrazy mladých umělců do 35 let
3) Přítomné pány zaujaly i reklamní kresby automobilů Ford Granada a VW Transporter
4) Jeden z obrazů Achille Perilliho s názvem Rudá je znamení.