Přestože osmý ročník festivalu JAZZ BEZ HRANIC je už dávno minulostí, jedna z jeho akcí se přehoupla až do těchto dnů. V sobotu 1. března proběhl v Domě hudby Acappella workshop pod vedení členů vynikající švédské formace The Real Group Katariny Henryson a Mortena Vinthera. Pěvecká dílna vznikla právě po velkém úspěchu této skupiny na Jazzu bez hranic v roce 2011.

“Jak co nejlépe zpívat ve skupině, která nepoužívá hudební doprovod, se přijely do Plzně učit velmi zajímavé formace” říká organizátor workshopu Zdeněk Lahoda ze skupiny Hlasoplet. I ten byl samozřejmě mezi účastníky. Dále se do Plzně sjeli Timbre Tone, Prime Time Voice, Jezinky, Zbor Brilliant a plzeňské dívčí vokální uskupení Tutti Voci.

Mezinárodní hudební projekt Jazz bez hranic patří mezi tradiční akce města Plzně a významně se podílí na projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Je organizován občanským sdružením Jazz bez hranic, které bylo založeno v roce 2005. Projekt je přeshraniční a zahrnuje mezinárodní jazzový festival a česko-německý hudební projekt pro mládež. Festivalu se účastní amatérské a profesionální jazzové soubory a sólisté nejen z českého a německého regionu, ale i špičkoví umělci z celého světa. Program pro mládež je zaměřen na interakci studentů sousedních regionů, na vytvoření společných hudebních těles v rámci jazzových dílen a na výchovně vzdělávací pořady. Celý projekt je koncipován jako neziskový a není udržitelný bez externího financování dotacemi z veřejných zdrojů, prodejem reklamy či sponzorskými dary.

Město Plzeň má v konání jazzových festivalů mnohaletou tradici. V minulých letech k této tradici významně přispěla agentura Triwoli pořádáním osmi ročníků Mezinárodního big bandového festivalu (1993-2000) a sedmi koncertů seriálu Jazz na divadle (2002-2005). Na aktivity agentury Triwoli od roku 2005 navázalo personálně i tematicky občanské sdružení Jazz bez hranic.

Foto: The Real Group