Na českou scénu přichází jeden z nejslavnějších a nejpopulárnějších příběhů: Městské divadlo Brno premiéruje Janu Eyrovou.

Příběh Jane Eyrové, schovanky a následně guvernantky, která se musí vypořádat s těžkými životními zkouškami, už více než sto padesát let uchvacuje nejen čtenáře, ale i další tvůrce. Vždyť i recenzent z druhé poloviny 19. století o knize, kterou Brontëová vydala pod mužským pseudonymem, napsal: „Ten příběh upoutá vaši pozornost a zůstane ve vaší mysli. I když knihu zavřete, jste stále příběhem okouzleni. Tuto knihu charakterizuje pravda, hluboká výmluvná pravda.“

V době, kdy Brontëová tvořila, byla viktoriánská morálka ideálem, podle kterého se měla celá společnost řídit. Střídmost a pokora, každý si byl vědom svého třídního společenského postavení, žena byla považována za ne tak rozumnou bytost jako muž, proto na něm musela být závislá a jejím hlavním posláním bylo starat se o domácnost a mít děti. Právě v této době začíná ovšem docházet k proměně myšlení a Charlotte Brontëová stojí na počátku hnutí, které bychom dnes nazvali jako feminismus. Její hrdinka touží po vzpouře proti svazujícím zvyklostem, bojuje s osudem, a nakonec vyroste v sebevědomou ženu, která zná svou cenu. Bylo by ale mylné chápat román jako jakousi proklamaci feministického hnutí. Je mnohem více obecně platným příběhem o lásce, síle lidského odhodlání a touze po svobodě.

Muzikál, který nyní MdB uvede v české premiéře, měl ve své první verzi premiéru v roce 1995 a na Broadwayi byl uveden v roce 2000. Získal pět nominací na prestižní Cenu Tony a následně byl uveden i v Rakousku a Japonsku. Jeho autory jsou hudební skladatel a textař Paul Gordon a libretista a režisér John Caird.

V režii a překladu Petra Gazdíka se můžeme těšit na Kristýnu Daňhelovou nebo Dagmar Křížovou v titulní roli. Záhadného Edwarda Rochestera hrají Lukáš Janota nebo Lukáš Vlček, jeho hospodyni paní Fairfaxovou Alena Antalová nebo Jana Musilová a mnozí další. Ve výpravných kostýmech Elišky Ondráčkové Lupačové a působivé scéně Petra Hlouška se můžete těšit i na mnohačetnou company, která významně doplňuje celkovou atmosféru vyprávěného příběhu. O hudební nastudování se postarají dirigenti Ema Mikešková a Caspar Richter, který se již s tímto titulem seznámil během své práce v Rakousku. Česká premiéra se odehraje 23. a 24. října 2021 na Hudební scéně